Evenimentul ZileiActualitateCÂȚI BANI primește ANA pentru programele antidrog 2015-2018

CÂȚI BANI primește ANA pentru programele antidrog 2015-2018

CÂȚI BANI primește ANA pentru programele antidrog 2015-2018
Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne. Bugetul programului pentru lupta împotriva consumului de droguri pentru anii 2015-1018 este de 26.480 mii lei, se arată într-o hotărâre de pe site-ul MAI.

Pentru Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 – 2018 se va aloca un fond de 26.480 mii lei, se arată într-o hotărâte aflată pe site-ul MAI.

Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevãzutse asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne dar și de la asociaţii şi fundaţii, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog şi în funcţie de prioritãţile stabilite de aceasta. Bugetul programului este de 26.480 mii lei.

Finanţarea programului de interes naţional se realizeazã în baza proiectelor elaborate de furnizorii de proiecte de prevenire a consumului de droguri, inclusiv alcool şi tutun şi furnizorii autorizaţi de servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială acordate consumatorilor de droguri, în nume propriu sau în parteneriat, în urma unui process de evaluare şi selecţie.

Subprogramele din cadrul programului de interes naţional care nu se pot finanţa în anul 2015 vor fi reluate în anii urmãtori şi se vor derula în funcţie de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne cu această destinaţie.


Accesează: