Evenimentul Zilei > Social > Alertă pentru toți românii! Cât ne va costa energia „verde” în 2021. Ecologia arde la buzunar
Alertă pentru toți românii! Cât ne va costa energia „verde” în 2021. Ecologia arde la buzunar

Alertă pentru toți românii! Cât ne va costa energia „verde” în 2021. Ecologia arde la buzunar

ANRE anunţă că impactul mediu estimat în factura consumatorului final care suportă certificatele verzi aferente schemei de sprijin pentru anul 2021 este 0,063 lei/kWh, comparabil cu valoarea din 2020.

Președintele ANRE a aprobat stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2021. 

În comunicatul ANRE se arată: Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) și ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 5 și art. 8 din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 16.12.2020 a fost aprobat Ordinul nr. 237 din 16.12.2020 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021.

Cota obligatorie pentru consumatorii casnici

-Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi pentru operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi pentru anul 2021 s-a stabilit la valoarea de 0,4505 CV/MWh pentru un consum de energie electrică prognozat de 44 TWh;

-În conformitate cu prevederile G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, MEEMA a estimat pentru anul 2021, a fi exceptată de la plata certificatelor verzi, o cantitate de energie electrică de 8 TWh;

Impactul mediu estimat în factura consumatorului final care suportă certificatele verzi aferente schemei de sprijin pentru anul 2021 este 0,063 lei/kWh, comparabil cu valoarea din 2020″, a precizat ANRE.

În acest moment, consumatorii plătesc, în factură, 0,0628641 lei pe kWh în contul certificatelor verzi, informează Agerpres.

Ce reprezintă certificatele verzi?

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică și este facturat consumatorilor de energie electrică.

Facturarea certificatelor verzi, inclusiv regularizarea acestora, se face respectând Ordinul 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi.

Cotele anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizori sunt stabilite prin Ordin ANRE. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul respectiv și cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali.