Cardul de sănătate. Ce trebuie să știm despre data expirării

Cardul de sănătate. Ce trebuie să știm despre data expirării Sursa foto: Arhiva EVZ

Românii asigurați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) primesc un card de sănătate încă din 2013. Durata de valabilitate a cardului național de sănătate este de 7 ani. Cei care vor să îl schimbe au trebuie să pregătească mai multe documente.

Cardul de sănătate este un instrument vital în sistemul medical românesc, conceput pentru a asigura transparența și eficiența utilizării fondurilor în cadrul asigurărilor sociale de sănătate. Toți românii care sunt asigurați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) beneficiază de acest card.

Acest card este esențial pentru accesul la servicii medicale decontate de către sistemul de asigurări sociale de sănătate. Cardul este emis pentru cei care au împlinit vârsta de 18 ani și pentru cei care devin asigurați ulterior emiterii inițiale a cardurilor.

Cum poți primi cardul de sănătate

Cardul se primește foarte ușor: acesta este trimis titularilor prin poștă, iar angajații poștei trebuie să-l livreze personal, solicitând semnătura și prezentarea unui act de identitate. Dacă titularul dorește ca altcineva să primească cardul în locul său, este necesară o împuternicire.

Ne puteți urmări și pe Google News

Cardul de sănătate conține informații esențiale, precum numele, data nașterii, termenul de valabilitate, codul unic de identificare și numărul de identificare. Informații medicale suplimentare pot fi adăugate la cerere de către medicul de familie.

Activarea cardului se poate face la cabinetul medicului de familie, iar utilizarea este simplă: persoana asigurată îl prezintă la furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice, care îl introduc într-un aparat special și solicită introducerea codului PIN ales de posesor. Serviciile pot fi decontate din fondurile asigurărilor sociale de sănătate.

Valabilitatea cardului de sănătate a fost prelungită

Guvernul a decis să prelungească cardurile de sănătate cu 7 ani pentru că multe dintre ele expirau în 2021. Pentru cei care au primit carduri de sănătate până la 31 decembrie 2014, valabilitatea acestora a fost extinsă la șapte ani de la data rescrierii lor.

card sănătate

Sursa foto Arhiva EVZ

Pe card sunt înregistrate informații precum numele, prenumele și codul numeric personal al asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate și numărul de identificare al cardului național.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că valabilitatea cardurilor naționale de sănătate emise până la 31 iulie 2018 a fost prelungită de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018. Cardurile naționale de sănătate noi, emise începând cu data de 1 august 2018, au de la început o durată de valabilitate de șapte ani, conform aceleiași Hotărâri de Guvern.

card sănătate

Card european de sănătate. Sursa foto. Arhiva EVZ

Prelungirea valabilității cardurilor naționale de sănătate de la cinci la șapte ani se realizează automat în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.Durata de valabilitate a cardului național de sănătate este de 7 ani, cu o excepție pentru cardurile emise înainte de 31 decembrie 2014, ale căror valabilitate a fost prelungită automat cu încă 7 ani în sistemul informatic.

Prin urmare, cardurile de sănătate emise în 2013 sunt valabile până în 2027, în timp ce cele emise în 2014 sunt valabile până în 2028. Toate celelalte carduri emise după 31 decembrie 2014 au o valabilitate de 7 ani.

Documente necesare pentru a schimba cardul de sănătate

Dacă vrei să îți schimbi cardul de sănătate în 2024, fie că l-ai pierdut, ți-a fost furat sau ți-ai schimbat numele, atunci trebuie să știi că un nou card se eliberează în baza următoarelor documente:

  • Cerere tip
  • Copie a actului de identitate
  • Dovada plății contravalorii cardului duplicat (15,26 lei), poată fi achitată la casieria CASM
  • Declarație împuternicire în cazul în care posesorul este în imposibilitate de a se deplasa;