Canon rostit cu credință înainte de împărtășanie. Ce trebuie să facă credinciosul până să primească trupul și sângele Domnului

Canon rostit cu credință înainte de împărtășanie. Ce trebuie să facă credinciosul până să primească trupul și sângele Domnului Sursa: Arhiva EVZ

Este important să citim un canon înainte de Împărtășanie pentru a pregăti sufletul să primească trupul și sângele Domnului. Rugăciunile după spovedanie și cele înainte de împărtășanie au o mare importanță și o putere deosebită pentru cel care le rostește cu credință.

După spovedanie, înainte de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, credinciosul citește un canon de Împărtășanie. El are o putere deosebită și te pregătește să primești Sfintele și Prea Curatele Taine. Canonul se rostește cu credință și cu mintea eliberată de gânduri negre și deznădejde.

,,Pâine a vieții celei veșnice să-mi fie mie Trupul Tău cel sfânt, Milos­tive Doamne, și scump Sângele Tău, și tă­mă­duire durerilor celor de multe feluri. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine, nevrednicul, să mănânc Trupul Tău cel preacurat și să beau Sângele Tău cel preascump, cu credință și cu dragoste. Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă îm­păr­­tășesc cu preacuratul Tău Trup și cu dumnezeiescul Tău Sânge, Hris­­toase; ci fă-mă vrednic de aceasta.”, este un exemplu de canon pentru credincioși.

Ne puteți urmări și pe Google News

Pe lângă acest canon tămăduitor, credinciosul poate citi după Împărtășanie și un canon de rugăciune către toate puterile cerești. Scopul lui este de a avea parte de binecuvântarea divină. Mai mult, pentru iertarea tuturor păcatelor și pocăință este bine să citim cât mai des cu putință un acatist de iertare.

Ce rugăciuni să rostești înainte de împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine

Înainte de Împărtășanie se rostesc câteva rugăciuni care îl pregătesc spiritual pe credincios să primească Prea Curatele Taine. Una dintre acestea este rugăciunea a șasea a Sfântului Vasile cel Mare.

,,Știu, Doamne, că mă împărtășesc cu nevrednicie cu Preacuratul Tău Trup și Scump Sângele Tău, și vinovat sunt, și osândă mie însumi mă­nânc și beau, neputându-mi da seama, pre­cum se cu­vine, de Trupul și Sângele Tău, Hris­toase, Dum­ne­zeul meu. Ci în­drăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sân­gele Meu întru Mine rămâne și Eu întru dânsul”. De asemenea, în aceeași rugăciunea, credinciosul cere să nu fie pedepsit, ci să primească mila lui Dumnezeu. În același timp, tămăduirea și curățirea sufletului sunt alte puncte pe care rugăciunea le atinge, potrivit Bzi.ro.