Evenimentul Zilei > Social > Calendar Ortodox, 7 iulie. Cinci sfinți sunt prăznuiți, astăzi, de creștinii ortodocși
Calendar Ortodox, 7 iulie. Cinci sfinți sunt prăznuiți, astăzi, de creștinii ortodocși

Calendar Ortodox, 7 iulie. Cinci sfinți sunt prăznuiți, astăzi, de creștinii ortodocși

Miercuri, 7 iulie, este sărbătoare cu cruce neagră în calendarul creștin ortodox și sunt prăznuiți cinci sfinți în această zi.

Creștinii prăznuiesc prăznuiesc, miercuri, 7 iulie, cinci sfinți importanți: Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, Sfântul Cuvios Toma din Maleon, Sfântul Cuvios Acachie, Sfântul Mucenic Evanghel, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa).

Sfânta Mare Muceniță Chiriachi, născută într-o familie de creștini

Sfânta Mare Mucenița Chiriachi s-a născut într-o familie de creștini. Aceștia se tot rugau la Dumnezeu să le dea un prunc. Dumnezeu a ascultat ruga lor și s-a născut o fată, chiar în ziua de Duminică. Așa au numit-o Chiriachi, pentru că în limba greacă Ziua Domnului, adică Duminica, se spune „Chiriachi”.

Atunci când Chiriachi a împlinit 16 ani, păgânul împărat Dioclețian a pornit prigoană împotriva creștinilor. Pentru că au fost pârâți că sunt creștini, Chiriachi a fost despărțită de părinții ei, care au fost duși în Armenia, iar fata în Nicomidia. Văzând cât este de credincioasă, acesta a poruncit să fie bătută crunt.

Se ruga în tăcere în timp ce era lovită

În timp ce era lovită, Chiriachi se ruga în tăcere. Văzând că nu are de gând să se lepede de credință, a lăsat-o în seama dregătorului Ilarian. În acel moment s-a produs un cutremur, iar Ilarian a murit. A venit un alt dregător, care a poruncit ca fata să fie aruncat în flăcări. Numai că o ploaie s-a năpustit și a stinc flăcările, iar fata a scăpat. A fost apoi aruncată la animale sălbatice, însă mirosind bunătatea și credința ei, animalele s-au îmblânzit în preajma ei.

În acel moment, mulți păgâni au crezut în Hristos. În data de 7 iulie 303 s-a decis ca fetei să-i fie tăiat capul. Moaștele ei au fost îngropate de creștini, fiind cunoscute pentru facerea de minuni.

Rugăciune către Sfânta Muceniță Chiriachi

O, prea sfântă și întru tot lăudată mare muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii de adevărată credință și răbdare, primește acum această smerită rugăciune, de la noi nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri grabnic folositor alergăm, cinstind sfintele tale moaște și chipul icoanei tale, în genunchi, care cu credință, cu adâncă evlavie și cu lacrimi te rugăm:

Înalță cugetul tău, Sfântă muceniță Chiriachi, către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Care Roagă-L, iertare de păcate și mare milă să ne dăruiască nouă și poporului cel binecredincios, ploaie la bună vreme, roade îmbelșugate pământului, și bună stare întregii lumi.

Roagă-L să ne dăruiască viață lină și fără de păcat, credința ortodoxă să o întărească, întărâtările ereticilor să le nimicească, pe vrăjmașii noștri să-i îmblânzească, ura să o stingă, dragostea să o înmulțească, războaiele să le oprească și pace lumii să dăruiască.

Sfântă Muceniță, dăruiește bună înțelegere soților, căsătorie binecuvântată tinerilor, iubire de fii părinților, copiilor ascultare față de părinți.

Sfântă Muceniță mult pătimitoare, cere de la Hristos- Domnul, pentru noi îndurare și tuturor păcătoșilor îndreptare; înțelepciune ierarhilor, râvnă duhovnicească preoților, împodobire cu virtuți călugărilor, sănătate, iertare de păcate și mântuire, tuturor credincioșilor; fii mijlocitoare înaintea Dreptului Judecător, pentru noi smeriții robii tăi, împreună cu Sfânta de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria și cu toți sfinții cei bineplăcuți lui Dumnezeu, preamărind pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră: pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, zicând: Slavă Ție, Dumnezeule cel prea mărit întru Sfinții Tăi, în vecii vecilor! Amin.

sursa: doxologia.ro