Evenimentul Zilei > Social > Calendar Creștin Ortodox, 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria
Calendar Creștin Ortodox, 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

Calendar Creștin Ortodox, 9 decembrie. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

Joi, 9 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana. Pentru că ne aflăm în post, creștinii au dezlegare la pește, vin și ulei. Ana era fiica cea mică a preotului Matan, din seminția lui Levi. Aceasta s-a căsătorit cu Sfântul Ioachim, din seminția lui Iuda, iar la bătrânețe au adus-o pe lume pe Maica Domnului.

Ioachim și Ana erau o familie închegată, care trăiau după rânduiala lui Dumnezeu. La fiecare praznic, ei dădeau din câștigul lor și celor săraci, dar și Domnului, însă nu au fost binecuvântați cu un copil prea curând, deși înălțau zilnic rugăciuni către Cer.

Conform Sinaxar, când cei doi au ajuns la bătrânețe, au mers la Ierusalim să jertfească Domnului. Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim pentru problema pe care cuplul o avea: „De ce aduci darul înaintea mea? Oare nu știi că nevrednic ești să aduci cu noi daruri, de vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel?”.

Simțim rușinea după această defăimare, Ioachim nu s-a mai întors acasă. El a decis să meargă într-un loc pustiu, unde să se poată ruga în liniște lui Dumnezeu. Acesta nu cerea nimic mai mult, decât un prunc în pântecele soției sale Ana. Aceleași rugăciuni le înălța și Ana către Cer zilnic. Dumnezeu a ascultat rugile celor doi soți și a trimis pe îngerul Său să le îndeplinească dorința. Astfel, Sfânta Ana zămislește nașterea Maicii Domnului, care a fost ca o mântuire pentru neamul omenesc, primită pe 9 decembrie.

Arhanghelul Gavril s-a pogorât din Ceruri la fiecare dintre cei doi soți și le-a binecuvântat aducerea pe lume a Fecioarei Maria. Dumnezeu a rodit pântecul sterp din iubire pentru omenire.

Nașterea Fecioarei Maria povestită în Sinaxar a dus la apariția expresiei „imaculata concepție”, din scrierile lui Paschasius Radbert. Potrivit acestei dogme, Maica Domnului a fost ferită de păcatul strămoșesc, ea fiind adusă pe lume prin umbrirea Sfântului Duh, asemenea Mântuitorului. Împotriva acestei inovații, Părintele Justin Popovici afirma: „a admite zămislirea neprihănită a Sfintei Fecioare Maria implică presupoziția unei imaculate concepții a tuturor strămoșilor până la Adam, pentru ca însăși Sfânta Fecioară să se poată naște fără păcatul ereditar, ceea ce conduce la respingerea întregii antropologii biblice”.

Vrednicia Maicii Domnului nu a constat în nașterea sa fără păcat, ci mai degrabă în acceptarea ei de către Dumnezeu, în condiția omenească generală, adică aflată sub păcatul ereditar. „Prin acest „fiat”, în sensul doctrinei sinergiei așa cum e prezentată de Sfântul Pavel, prin Maria, omul e împreună-lucrător cu Dumnezeu la mântuirea sa”.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobândirea de prunci

Doamne Dumnezeule,
Atotţiitorule,
Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele;
Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească,
Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac,
şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii,
dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor.
Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele,
dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu,
şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta…
Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.

Tot astăzi, 9 decembrie, facem pomenirea pentru:

– Sfânta prorocițe Ana, mama Prorocului Samuel;

– Cuviosului Ștefan;

– Sfinților mucenici: Soșiteu, Narsu și Isaac;

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: