Evenimentul Zilei > Social > Calendar creștin ortodox, 5 octombrie. Sfânta Haritina. Nu a renunțat la credință pentru nimic
Calendar creștin ortodox, 5 octombrie. Sfânta Haritina. Nu a renunțat la credință pentru nimic

Calendar creștin ortodox, 5 octombrie. Sfânta Haritina. Nu a renunțat la credință pentru nimic

În calendarul creștin ortodox, Sfânta Haritina este pomenită pe 5 octombrie. Aceasta a fost supusă unor chinuri groaznice, dar nu a renunțat la iubirea pentru Hristos. Tot astăzi, facem pomenirea: Sfintei Mucenițe Metodia din Kimolo; Sfintei Mucenițe Mamelta; Sfântului Mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei.

Calendar creștin ortodox. Sfânta Muceniţă Haritina, prăznuită anual pe 5 octombrie, este considerată ocrotitoarea celor care se luptă cu patimile. Ea a trăit în timpul împăratului Dioclețian (284-305), dar a rămas orfană de mică. Creștinul Claudiu a luat-o în grijă și a învățat-o să-l iubească pe Hristos.

Dometie, dregătorul împărătesc, aflând că Haritina este creștină, a chemat-o la judecată înaintea tribunalului şi a întrebat-o: „Este adevărat, tânăro, că fiind creștină tu însăți, îi mai înșeli și pe alții, ademenindu-i la credință ta profană?”

Sfânta Muceniţă Haritina a recunoscut că este creștina și că îl iubeste pe Hristos. Aceasta nu și-a pierdut credința nici în ultimul moment. Ea a fost supusă unor chinuri groaznice pentru că nu s-a supus lui Dometie. A fost tunsă și i s-au pus cărbuni aprinși pe cap, dar a scăpat nevătămată. A fost aruncată legată în mare, dar Dumnezeu a scos-o la mal. Pentru că nicio pedeapsă nu i-a adus moartea, împăratul a decis ca niște desfrânați să o necinstească pe fecioară. Sfânta Haritina s-a rugat ca Dumnezeu să-i ia sufletul înainte ca acele slugi să-i întineze trupul. Dorința ei s-a împlinit.

Rugăciune către Sfânta Muceniţă Haritina

În această sfântă zi, creștinii pot să rostească rugăciunea către Sfânta Muceniţă Haritina. Se zice că ea îi va scăpa de vicii și de gândurile negative.

„Mieluşeaua Ta, Iisuse, Haritina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu harurile tale, o, Sfântă Haritina, umple de har gândul meu, ceea ce eşti dăruită cu sfinţi­tele nevoinţe; ca să te măresc pe tine cu sfinţenie, ca pe o muceniţă biruitoare şi strălucită cu fecioria.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul Preasfântului Duh te-a umplut de har şi te-a înfrumuseţat cu împletituri săltătoare de bucurie şi te-a întărit să moşteneşti Bucuria Cea Veşnică, ca pe ceea ce ai pătimit bărbăteşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelegând lăudata muceniţă că ai fost spânzurat pe Cruce, Stăpâne, a răbdat chinurile cele cu durere, întărindu-se cu puterea Ta, a Celui Ce ai întărit firea noastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Loc de încăpere te-ai făcut Firii Celei Dumnezeieşti, Născă­toare de Dumnezeu, Preacurată; pentru aceea dorind de tine, Sfinta Haritina, după tine ca o fecioară s-a adus Fiului tău.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica…

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-ţi sufletul Dumnezeiasca dorire, a stins poftele trupului şi înfierbântările cele cumplite ale chi­nurilor.

Stih: Sfântă Muceniţă Haritina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând că vrăjmaşul se sur­pă înaintea picioarelor celor muceniceşti, cu harul lui Hristos, să-i aducem laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Puterea cea lucrătoare a toate, ai sfărâmat capul vrăj­maşului, suferind cu tărie arde­rea capului tău, muceniţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine, Curată, Ceea ce eşti Singură Binecuvântată între femei, iubindu-te Sfânta Muceniţă Haritina, s-a mărit cu harurile tale cele bune.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta Hristoase cân­tând: Tu eşti Puterea mea Doamne şi Scăparea şi Întărirea”, potrivit Doxologia.