Calendar Ortodox, 15 aprilie. Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim au propovăduit Evangheliile

Calendar Ortodox, 15 aprilie. Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim au propovăduit Evangheliile Sursa: doxologia

În fiecare an, pe data de 15 aprilie, în Biserica Ortodoxă sunt prăznuit Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim. Aceștia au fost supuși unor chinuri groaznice, dar nu au renunțat la iubirea pentru Hristos.

Calendar Ortodox. Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim au lucrat împreună cu Apostolul Neamurilor la răspândirea Evangheliei Domnului. Sfântul Aristarh s-a născut în Tesalonic (Faptele Apostolilor 20, 4) şi a călătorit cu Sfântul Apostol Pavel în Asia, la Efes, la Colose şi apoi la Roma (Coloseni 4, 10; Filimon 1, 24) . Aceștia au fost ținuți în temniță.

Sfântul Apostol Aristarh i-a îndrumat pe credincioși către cunoașterea Evangheliei.

Sfântul Pud este amintit de Sfântul Pavel în a doua Epistolă a sa către Timotei unde spune: „Te îmbrăţişează şi Pud” (2 Timotei 4, 21). Pud avea un suflet nobil și i-a primit pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în casa lui. Locuința acestuia a fost făcută biserică.

Ne puteți urmări și pe Google News

De Sfântul Trofim pomenesc Faptele Apostolilor în capitolul 20, dar şi Sfântul Pavel în a doua Epistolă a sa către Timotei zicând: „Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav” (2 Timotei 4, 20). Acesta a fost supus unor chinuri groaznice și a fost ucis prin sabie. Sfântul Pavel a fost decapitat în timpul lui Nero, la Roma.

Calendar Ortodox. Rugăciunea Sfinților Aristarh, Pud și Trofim

Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce staţi înaintea Scaunului lui Dumnezeu ca nişte slujitori şi ca nişte servitori ai Lui şi ca nişte luminători înţelegători, cereţi luminare nouă celor ce cinstim pomenirea voastră, Apostolilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce pentru milostivire S-a arătat pe pământ, v-a ales pe voi ucenici şi slujitori împreună cu alţii mulţi, că să vestiţi voia Lui cea Dumnezeiască, înţelepţilor.

sursa: arhivă EVZ

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Orânduindu-vă în ceata cea preasfinţită a sfinţilor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, luminaţi tot pământul spre cunoştinţă, cu Dumnezeiasca lumină a învăţă­turilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să împreuneze Dumnezeu pe cei de jos cu cei de sus, din noianul milostivirii Sale, acum a luat Trup din tine, Preacurată şi a rămas şi după întrupare tot ceea ce a fost.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt...

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Find împreună cu lăudatul Apostol Pavel, împreună cu dânsul aţi înconjurat toată lumea ca nişte stele cu soarele, gonind întune­ricul necunoştinţei cu lumina sfintei propovăduiri.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenicii Cuvântului arvunind credincioşilor sfârşitul cel fără durere în cele dintru înălţime, prin mari osteneli ale trupului, au ridicat din mijloc păcatul cel cu durere.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lămurit au propovăduit Apostolii că Dumnezeu Cuvântul Cel născut din Tatăl dintru început S-a Întrupat în chip de negrăit pe pământ şi a înjosit stăpânirile veacului acestuia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Hrănit-ai cu lapte pe Cel Ce hrăneşte toată lumea, Care fără stricăciune S-a născut din Curatul tău pântece şi a zidit din nou pe oamenii, care erau zdrobiţi de stricăciune, potrivit Doxologia.