Evenimentul Zilei > Actualitate > Fostul ?ef al CSA ?ine cu din?ii de salariul de 50.000 de euro
Fostul ?ef al CSA ?ine cu din?ii de salariul de 50.000 de euro

Fostul ?ef al CSA ?ine cu din?ii de salariul de 50.000 de euro

Constantin Buzoianu are acum probleme ?i cu ANI: fiul s?u a încheiat un contract de 2 milioane de euro cu o fi rm? cu mari probleme pe pia?a asigur?rilor

Constantin Buzoianu, fostul pre?edinte al Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor(CSA), se afl? iar în aten?ia public?. El a solicitat conducerii Senatului revocarea par?ial? a Hot?rârii Parlamentului prin care a fost destituit din func?ia de pre?edinte al CSA. Problemele cu care se confrunt? acesta par a fi îns? din ce în ce mai mari. Dup? ce a fost schimbat din fotoliul ce-i aducea lunar un salariu de 50.000 de euro, vâitându- se presei c? e „dezastru pe pia?a asigur?rilor”, Buzoianu are acum probleme ?i cu ANI.

  • Buzoianu se ?ine cu din?ii de salariul de 50.000 de euro de la CSA. Cere s? fie rechemat în func?ie. Bilan?ul unui mandat dezastruos

Comisia de abuzuri ?i peti?ii din Camera Deputa?ilor a trimis c?tre ANI o sesizare ce dezv?luie neregulile f?cute de fostul pre?edinte al CSA cu societatea City Insurance, unde, se sus?ine, firma fiului s?u a încheiat un contract de circa dou? milioane de euro. Ancheta este în plin? desf??urare.
Surprizele s-ar putea s? apar? ?i în leg?tur? cu modul în care a gestionat Buzoianu activitatea CSA.

  • ?eful de la Asigur?ri î?i ascunde salariul de inspectorii ANI


Acesta a introdus obliga?ia ca proprietarii de locuin?e s? achizi?ioneze o poli?? obligatorie, de?i cele facultative acopereau acelea?i riscuri. Sume imense de bani aveau a?adar s? se îndrepte spre PAID, societatea care administreaz? poli?ele obligatorii, unde 15% din ac?iuni sunt de?inute de Constantin Toma un apropiat al lui Constantin Buzoianu.
Mandat plin de „realiz?ri”
În afara acestei hot?râri aberante, Buzoianu nu a f?cut decât s? „supravegheze” senin, de la în?l?imea scaunului r?spl?tit cu 50.000 de euro lunar, problemele care macin? pia?a asigur?rilor. Acesta recuno?tea cu non?alan?? c?, în cazul unui cutremur ca în 1977, aveam s? asist?m la nivelul pie?ei la o nou? situa?ie de genul FNI.

  • Daniel Tudor, validat în Comisiile buget-finan?e ca pre?edinte al CSA

De ce nu s-au f?cut îns? presiuni din partea CSA pentru ca fiecare firm? de asigur?ri s? fie protejat? printr-un contract de reasigurare? Acela?i Buzoianu recuno?tea c? la nivelul pie?ei de asigur?ri auto s-a dezvoltat un sistem întreg de firme care practic? pre?uri mici pentru a acapara cât mai mult din cota de pia??. Buzoianu nu a f?cut îns? altceva decât s? constate aceast? realitate.