Piaţa de birouri din Budapesta va cunoaşte o majorare peste media Europei a costurilor de ocupare, marcând o creştere cu 2,4% pe an, până în 2015.
Costurile medii de ocupare a spaţiilor de birouri din Europa vor creşte cu 2% pe an până în 2015, conform studiului DTZ.

Creşterea chiriei pentru spaţiile de birouri determină o creştere a costurilor de ocupare în Europa. Şi celelalte cheltuieli, cum ar fi taxele de proprietate şi costurile de mentenanţă, urmează, de asemenea, un trend ascendent.

Cu toate acestea, chiriaşii vor beneficia în continuare de economii substanţiale, în multe pieţe din Europa. Creşterea va fi mai redusă în Europa, comparativ cu restul regiunilor de pe glob, iar până în 2015, costurile de ocupare vor rămâne cu 11,7% mai mici, decât valoarea atinsă în perioada de vârf, în 2007.

Dintre pieţele europene stabile, costurile de ocupare sunt prognozate să crească într-un ritm mai accelerat în Munchen (2,8% pe an) şi în Paris zona centrală de afaceri, (2,7% pe an), unde cererea va depăşi în scurt timp stocul limitat de spaţii de birouri de tip prime.

Acest fenomen va determina ca nivelul costurilor de ocupare în zona financiară a Parisului să se situeze aproape de cele din Geneva, considerată a fi cea mai scumpă locaţie de birouri din Europa continentală. Aici, costurile de ocupare pentru spaţiile de birouri sunt estimate să atingă valoarea de 19.220 dolari pe unitate de lucru, până în 2015.

Geneva şi Benelux, cele mai mici scumpiri

Ocupanţii spaţiilor de birouri din Geneva şi Benelux vor beneficia de cele mai mici creşteri ale costurilor de ocupare înregistrate în cadrul pieţelor din Europa în următorii cinci ani,valoarea situându-se sub 1% pe an, datorită perspectivelor limitate de creştere a chiriilor.

Întrucât costurile au evoluat diferit în Europa în 2010, datorită dezechilibrului dintre cerere şi ofertă şi a performanţelor disparate ale economiilor locale, o serie de pieţe şi-au schimbat poziţia în clasament.

Piaţa de birouri din Moscova a cunoscut cea mai mare creştere a costurilor medii de ocupare per post de lucru, majorându-se cu 31.6%, fapt determinat de o mărire a nivelului chiriilor pentru locaţiile prime, pe fondul dublării volumului închirierilor, pe măsură ce economia rusească a cunoscut un reviriment. Acest fapt a propulsat piaţa de birouri din Moscova de pe poziţia 38 în topul global al costurilor de ocupare realizat anul trecut, pe poziţia 16 în topul din acest an.

Ocupanţii au beneficiat de costuri de ocupare reduse pe anumite pieţe, cum ar fi Milano sau Dublin, aceste pieţe deplasându-se pe poziţii inferioare – locul 20 (de pe 12, în 2010), respectiv 45 (de pe 35, în 2010).

Pieţele de birouri spaniole au oferit ocupanţilor cele mai mari economii de costuri, pe fondul unei cereri autohtone reduse, care a determinat scăderea nivelului costurilor de ocupare pentru al treilea an consecutiv, cu aproximativ 10%.

Cele mai mari diferenţe de costuri

Raportul DTZ compară şi costurile de ocupare pentru spaţii prime respectiv secundare pe pieţele analizate. Cele mai mari diferenţe în costuri se înregistrează pe pieţele cu costuri ridicate pentru locaţiile prime, cum ar fi Geneva, Zurich şi Moscova, unde cheltuielile ocupanţilor de clădiri prime sunt cu până la 100% mai mari decât ale ocupatilor unei clădiri de nivel mediu.

Clădirile prime oferă mai multe beneficii pe pieţe precum Paris CBD şi Stockholm, unde diferenţa între costurile de ocupare ale clădirilor prime comparativ cu ale celor secundare este mai mică.

În consecinţă, aceste două pieţe ocupă o poziţie mai înaltă în clasamentul costurilor de ocupare a clădirilor de birouri de rang secundar decât în clasamentul costurilor de ocupare a clădirilor prime.