Duminica Paştelui, sau duminica Învierii, este o sărbătoare religioasă care are loc pentru a marca ziua în care Iisus a înviat din morţi. Evenimenul miraculos este descris în Biblie cum că s-ar fi produs a treia zi după îngroparea Lui şi după crucificarea de către romani pe dealul Golgotei, numită Vinerea sfântă. 

Ideea celei de a doua reveniri este bazată pe profeţiile mesianice şi face parte din escatologia creştină (totalitatea concepţiilor religioase care se referă la destinele finale ale omenirii). Se povesteşte că Iisus a revenit la viaţă la puţin timp după moartea Sa înainte de a se înălţa la cer. Când discipolii Săi l-au întrebat când va reveni, El a spus că nu ştie şi că potrivit credinţei creştine, n-a mai fost văzut după aceea.

Matei 24:36, spune ''În ceea ce priveşte ziua şi ora când aceasta se va întâmpla, nimeni nu le cunoaşte, nici îngerii din cer, nici însuşi Fiul, nimeni în afara Tatălui, numai El. La venirea Fiului, lucrurile se vor petrece ca în timpurile lui Noe''. Şi oricât ar părea de incredibil, creştinii continuă să creadă că a doua revenire se va putea întâmpla. Aceasta pentru că predicţiile din Vechiul Testament s-au înfăptuit.

Matei, 24:29- ''După toate aceste zile de necazuri, Soarele se va întuneca, Luna îşi va pierde din claritate, stelele vor cădea din cer, puterile cereşti vor fi zdruncinate. Atunci va semnul când Fiul Domnului va apărea pe cer. Atunci toate popoarele pământului se vor plânge şi vor vedea pe Fiul Domnului venind pe norii cerului cu multă putere şi slavă. Atunci va trimite îngerii săi în sunete de trompete strălucitoare în cele patru zări ale universului''. 

În Matei 24:3-31, discipolii lui Iisus s-au întrebat la rândul lor: ''Cum El stăea aşezat pe Muntele Măslinilor, discipolii s-au apropiat şi L-au întrebat: spune-ne nouă când se vor întâmpla toate acestea şi ce semn va anunţa venirea ta şi sfârşitul lumii? Iisus le-a răspuns: Aveţi grijă ca nimeni să nu vă înşele. Fiindcă mulţi vor veni în numele Meu spunând ca Eu sunt Mesia şi vor înşela pe mulţi''.

 

Te-ar putea interesa și: