„Președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a alegătorilor netransportabili din motive de boală sau invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării (ștampilă cu mențiunea votat și buletine de vot) la locul unde se află alegătorul pentru a efectua votarea.

Cererea scrisă trebuie însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile”, se arată în comunicatul BEC.