În perioada 2011 – 2013, Mircea Ioan Moloţ, în calitate de  preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, şi-a traficat influenţa reală pe care o avea asupra unei persoane din cadrul SC Apa Prod SA Deva( societate al cărui acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din același județ), în scopul avantajării societăților comerciale Viva Construct SRL Deva și Euro Cons Expert SRL, în cadrul procedurii de atribuire a unor contracte de lucrări.

A cedat parte din lucrări

În schimbul sprijinului oferit, Vasile Axinte a cedat execuţia unei părţi din lucrările respective, către SC Vivanty Industries SRL Şoimuş, societate controlată direct în calitate de asociat şi administrator de Venter Robertto Patrick – ginerele preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara. Aceasta s-a realizat fără a exista un contract de subantrepriză, în condiţiile pe care legislaţia achiziţiilor publice  prevede acest lucru.

Construcție fără proiect

De asemenea, SC Viva Construct SRL, firmă controlată de Axinte Vasile,  a asfaltat o stradă, unde Ioan Mircea Moloţ deţinea un imobil, în condiţiile în care lipseau proiectul tehnic și autorizaţiile de construire, contravaloarea lucrărilor rămânând în sarcina executantului.

În perioada 2010-2014, Moloţ Mircea Ioan a  creat şi pus în funcţiune un circuit financiar prin care fondurile publice, legal aprobate pe proiecte, au ajuns în conturile unor societăţi care nu îndeplineau criteriile de calificare, privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, economico-financiară, precum şi experienţa similară.

Grupul prietenilor

Aceste firme erau controlate de către persoane din cercul său relaţional, respectiv Robertto Venter Patrick şi alte persoane interpuse devenite formal reprezentanţi ai acestor societăţi.

Astfel, SC Viva Construct SRL a încheiat în perioada respectivă, un număr de 17 contracte cu SC Cristalyn Dinamic SRL şi un număr de 4 contracte cu SC Vivanty Industries SRL,  sub titulatura „contract de prestări servicii”. Acestea erau de fapt contracte de subantrepriză execuţie lucrări, în schimbul garantării asigurării finanţării prioritare a tuturor contractelor pe care această societate le derula cu partenerul Consiliul Judeţean Hunedoara.

Comenzi la asfaltare

La data de 19 octombrie 2014, Mircea Ioan Moloţ, în calitate de preşedinte al  Consiliului Judeţean Hunedoara, s-a folosit de autoritatea dată de funcţia publică pe care o deţine, în virtutea faptului că îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid, pentru direcţionarea unor fonduri guvernamentale către bugetul unei comune din același județ, în tranşe, contrar dispoziţiilor legale, suma finală fiind condiţionată de modul în care alegătorii din comuna respectivă îşi vor exprima opţiunea de vot.

În perioada iunie-iulie 2014 în schimbul asigurării prioritizării plăţilor efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara inculpatul a solicitat, prin interpuşi, efectuarea de către SC Viva Construct SRL a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizaţie şi fără contract, plăţile fiind efectuate în afara cadrului legal, în baza unei „ comenzi” .

Afaceri în familie

În schimbul garantării asigurării finanţării prioritare a tuturor contractelor pe care societatea comercială, administrată de Pup Emanoil Milică, le derula cu partenerul Consiliul Judeţean Hunedoara, Moloţ a obţinut foloase necuvenite pentru firmele: SC Cristalyn Dinamic SRL și SC Vivanty Industries SRL, controlate de către persoane din cercul relaţional al preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara – ginerele sau alte persoane interpuse devenite formal reprezentanţi ai acestor societăţi.

În același context, la data de 01 octombrie 2014 SC Cristalyn Dinamic SRL a emis către SC Trans Construct Import Export SRL, o factura fiscală, având menţiunea la rubrica produse/servicii „avans lucrări pasul Vulcan” în valoare de 219.950 de lei – plata acesteia fiind efectuată, deși lucrarea respectivă fusese recepționată încă din data de 22 septembrie 2014.

Aceeași firmă, în perioada 25.02.2014 – 09.05.2014, a derulat tranzacţii comerciale cu SC Vivanty Industries SRL în valoare de 265.000 lei, iar în  perioada 25.07.2012 – 02.10.2014 cu SC Cristalyn Dinamic SRL, în valoare de 886.750 lei, deși  SC Trans Construct Import Export SRL fusese desemnată câştigătoare şi în urma îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, economico-financiară, precum şi experienţa similară. Prin contractele menționate mai sus, Moloţ Mircea Ioan a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

Consultanță de jumătate de million

De la aceeași societate comercială, pentru același motiv respectiv prioritizarea şi/sau garantarea plăţilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul Judeţean Hunedoara, inculpatul Balint Tiberiu Ioan, a primit în tranşe, prin intermediul unei firme de consultanță, pe care o controla în fapt, suma de 510.000 lei.

Inculpatul a urmărit astfel, disimularea adevăratei naturi a circulaţiei sumelor de bani provenite din infracţiunile de corupţie, prin crearea aparenţei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanţă”.

A furat de la Publicitate

În perioada 2010-2014 preşedintele consiliului Judeţean Hunedoara în exercitarea atribuţiilor de serviciu a participat la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al CJ Hunedoara, referitor la reclamă şi publicitate. Ulterior, el a efectuat acte de dispoziţie cu privire la efectuarea de plăţi privind aceste servicii, a semnat contracte de servicii de publicitate, în acest sens fiind obţinute, printr-un intermediar, foloase patrimoniale în favoarea societăţilor administrate de fiica sa, în sumă de 990.109, 96 lei. La  data de 07 noiembrie 2014, cu ocazia percheziţiei domiciliare legal încuviinţate de către Tribunalul Alba, în biroul inculpatului Moloţ Ioan Mircea, din cadrul CJ Hunedoara, a fost identificat un document clasificat secret de stat, document interzis la deţinere de către persoane neautorizate. 

Inculpaților li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, fiind prezentați, la data de 04 decembrie, Tribunalului Alba, cu propunere de arestare pe 30 de zile.