Una dintre descoperirile inspectorilor Curții de Conturi, printre multe altele, este și utilizarea ineficientă a fondurilor prin achiziționarea în cadrul „Sistemului interactiv Teritorial de Informare a Cetățenilor” a 100 infochioșcuri în valoare totală de 3.684.519 lei, în condițiile în care, de la procurarea sistemului în anul 2006, acesta nu a fost pus în funcțiune.

Cauzele și împrejurările procedurii abaterii:

  • Neluarea măsurilor de către entitate de branșare a infochioșcurilor la rețeaua de energie electrică;
  • Inexistența conlucrării între diferitele compartimente/ direcții ale Municipiului București, care, în condițiile în care își desfășoară activitatea în același sediu, lucrează independent și prin adrese între ele, deși nu au personalitate juridică și ar trebui să funcționeze ca un tot unitar;
  • Managementul corespunzător, nefiind singurul exemplu de proastă colaborare între compartimentele funcționale.

Consecința economico-financiară a abaterii constă în angajarea și efectuarea bugetului local pentru o cheltuială lipsită de eficiență.