Evenimentul Zilei > Social > Bani de la stat pentru persoanele cu venituri mici. Cum se acordă ajutorul minim de incluziune
Bani de la stat pentru persoanele cu venituri mici. Cum se acordă ajutorul minim de incluziune

Bani de la stat pentru persoanele cu venituri mici. Cum se acordă ajutorul minim de incluziune

Începând cu anul 2024 va intra în vigoare legea venitului minim de incluziune care permite statului să acorde un ajutor persoanelor singure sau familiilor cu venituri mici. Venitul minim de incluziune se va compune din ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii, ambele plătite de stat. Potrivit normelor adoptate recent de Guvern, vacest ajutor va fi plătit solicitanților, în baza unei cereri însoțite de o serie de documente justificative care se depun la primăria de domiciliu a solicitantului.

Guvernul a adoptat normele pentru acordarea ajutorului minim de incluziune, destinat persoanelor cu venituri mici, care nu reușesc să-și acopere costurile pentru un nivel de trai minimal. Acestea vor putea beneficia, din 2024, de venitul minim de incluziune, un ajutor social ce va cuprinde venitul minim garantat și alocaţia pentru susţinerea familiei.

Condiția principală pentru a putea beneficia de acest ajutor de stat este ca nivelul veniturilor nete lunare ajustate să fie de până la 700 de lei. Nu vor beneficia de aceste venituri cei care dețin în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere o serie de bunuri. Dintre acestea amintim clădirile, altele decât locuința de domiciliu, terenurile situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală (cu excepția curții) sau mașinile cu o vechime mai mică de zece ani.

Potrivit normelor de aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, ajutorul se va acorda în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere. Acestea pot fi completate electronic sau, după caz, pe suport de hârtie. Odată completate, solicitările vor trebui depuse sau transmise la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu. Solicitantul trebuie să depună o declarație pe propria răspundere în care vor transmite informații legate de venitul total al persoanei singure ori familiei realizat în luna anterioara și de bunurile a căror deținere nu permite acordarea ajutorului de venit minim de incluziune.

La completarea cererii și a declarației pe propria răspundere, solicitantul trebuie să semneze un angajament de plată pentru situațiile în care se va constata că a beneficiat de acest ajutor deși nu avea dreptul.

Cum se face plata ajutorului de incluziune

Odată ce au primit solicitările de la potențialii beneficiari ai ajutorului, angajații serviciilor pubice de asistență socială vor verifica informațiile cuprinse în cerere și în documentele doveditoare. În cazul în care există suspiciuni cu privire la veridicitatea datelor prezentate, primarul va dispune efectuarea unei verificări în teren. Aceasta va trebui să se realizeze în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării cererii.

La finalizarea verificărilor, se emite dispoziția primarului de aprobare a dreptului, care conține categoriile de ajutoare ce compun venitul minim de incluziune și cuantumul total al dreptului, defalcat pe componente. Acest document este transmis beneficiarilor în termen de cel mult cinci zile de la data emiterii, electronic sau pe suport de hârtie. Plata ajutorului se va face lunar, începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plății, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

Valoarea maximă a ajutorului de incluziune, prima componentă a venitului cu același nume, stabilit de lege este de 275 de lei pe lună pentru fiecare membru de familie. În cazul persoanelor singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 de lei pe lună.

Cea de-a doua componentă a venitului minim de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii, se stabilește în funcție de structura familiei, veniturile ei și numărul de copii. Cuantumul maxim al acestei indemnizații ajunge la 480 de lei, după cm relatează avocatnet.ro.