EVZ vă prezintă cele mai importante proiecte pe care membrii Guvernului Cioloș le-au anunțat.

Transporturi: demarează Sibiu – Pitești

Ministerul Transporturilor are în vedere lansarea autostrăzii Sibiu – Piteşti, cu o lungime 116 km şi o valoare totală multianuală de 2,07 miliarde euro, autostrada Nădăşelu – Suplacu de Barcău, Suplacu de Barcău – Borş, Braşov – Comarnic, coridorul IX de transport rutier (Ploieşti – Buzău, Buzău – Focşani, Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), autostrada Tg. Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni (faza I: de la Tg. Neamţ la Ungheni, cu o valoare totală multianuală de 1,4 miliarde euro) şi continuarea lucrarilor pentru proiectul de cale ferată Sighişoara – Simeria (419 milioane euro).
De asemenea, ministerul a anunțat demararea lucrărilor de modernizare pentru linia de cale ferată Radna – Gurasada – Simeria (valoare totală multianuală de 897 milioane euro) şi Braşov – Sighişoara (887 milioane euro), proiectul Braşov – Predeal (518 milioane euro), Bucureşti – Craiova (1,03 miliarde euro) şi proiectul Craiova – Caransebeş (1,14 miliarde euro).

Finanțe – simplificarea relației cu Fiscul

În ceea ce privește Ministerul Finanțelor, acesta are în vedere extinderea sistemului de plată online sau cu cardul a impozitelor, taxelor şi amenzilor de către persoanele fizice. Acesta ar urma să fie definitivat în octombrie 2016, când interacţiunea dintre contribuabil şi unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor/ANAF va fi simplificată şi printr-un portal sau aplicaţie online.

De asemenea, este avută în vedere implementarea unei noi strategii naţionale în domeniul achiziţiilor publice pentru obţinerea de economii şi eficienţă, gestionarea responsabilă a activelor şi participaţiilor statului, lansarea unor mecanisme de transparentizare a cheltuielilor publice, prioritizarea investiţiilor şi derularea unui parteneriat public – privat pentru investiţii prioritare ale Guvernului, de exemplu un spital.

Un alt plan al ministerului este încurajarea conformării voluntare, modernizarea administraţiilor fiscale şi finalizarea implementării proiectului Băncii Mondiale pentru restructurarea administraţiilor fiscale.

În ceea ce privește băncile de stat, CEC Bank ar urma să fie capitalizată și introdus un proces transparent de selecţie a conducerii. În privința Eximbank, este evaluată posibilitatea de a o transforma în bancă de dezvoltare.

România, mai puțin dependenta energetic

Ministerul Energiei vrea să încurajeze producţia de resurse energetice primare din surse locale și continuarea interconectării sistemelor naţionale de transport energie electrică şi gaz natural cu Republica Moldova şi cu celelalte state vecine.

De asemenea, ar urma să fie promovat proiectul de gazoduct BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria) şi al Coridorului Vertical (Grecia-Bulgaria-România) şi dezvoltarea unor noi perimetre de producţie în Marea Neagră.

În ceea ce privește campaniile în care statul deţine participaţii, se urmărește implementarea principiilor de guvernanţă corporativă şi asumarea unui rol activ al statului în companiile în care deţine participaţii minoritare, în vederea valorificării optime a interesului său ca acţionar.

Agricultură  -sistem de irigații

La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unul dintre principalele puncte este introducerea unei strategii privind un sistem de irigaţii modern şi dezvoltarea infrastructurii de irigaţii primare şi secundare

Comunicații –  întărirea guvernanței corporative la Poșta Română

Ministerul Comunicatiilor va implementa guvernanţa corporativă la Societatea Naţională Radiocomunicaţii, cea de la Poşta Română urmând să fie întărită. Aceeași măsură va fi aplicată şi la Telekom Romania Communications, unde trebuie identificate „cele mai bune opţiuni de privatizare".

Ministerul anunță că a finalizat deja două dintre obiectivele asumate – manualul de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România şi un studiu privind modelele operaţionale necesare lansării proiectelor pentru realizarea reţelelor de comunicaţii în banda largă de nouă generaţie.

Economie – promovarea investițiilor

Ministerul Economiei are în vedere înfiinţarea unui organism sau autoritate pentru promovarea investiţiilor şi relaţiilor comerciale externe şi dezvoltarea unui proiect/organism/fond de investiţii în parteneriat public-privat care să capitalizeze potenţialul românilor din afara graniţelor, astfel încât aceştia să devină agenţi economici sau investitori pe plan local.
Dezvoltare  – 300 de săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, construite în 2016

Ministerul Dezvoltării și-a propus finanţarea a cel puţin 480 de obiective (săli de sport, complexuri sportive, aşezăminte culturale, bazine de înot, lucrări de primă urgenţă, patinoare artificiale, alte tipuri de investiţii, cum ar fi centre sociale, cămine de bătrâni, reparaţii şi consolidări monumente istorice, pieţe agro-alimentare), dintre care aproximativ 300 cu termen de finalizare în anul 2016.