Cei doi b?rba?i, director general ?i administrator ai unei societ??i cu sediul în Târgu-Mure?, au în?elat 14 persoane din jude?ul Timi?, promi?ându-le locuri de munc?. Ei le cereau oamenilor sume de bani cuprinse între 350 ?i 1.700 de lei, sub diverse pretexte – analize medicale sau echipament de protec?ie ?i paz?, f?r? a le asigura îns? un loc de munc?.

„Angaja?ii” nu au beneficiat de serviciile medicale promise, iar firma nu de?inea contracte în baza c?rora s? presteze servicii cu personalul angajat. Poli?ti?tii au descoperit c? acela?i mod de operare a fost utilizat de cei doi ?i în alte jude?e. În total, firma din Târgu-Mure? avea nu mai pu?in de 145 de angaja?i. Cercet?rile continu?, pentru stabilirea prejudiciului ?i recuperarea sa.