Potrivit metodologiei, testele de la Evaluarea Naționala se evaluează în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test este evaluat de doi profesori evaluatori, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Evaluarea testelor se finalizează în termen de cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele individuale sunt analizate de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/ dezvoltare/ orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățarii.

Model subiecte Evaluare Națională: