Asigurarea obligatorie a locuințelor în 2024. ASF a publicat norme noi

Asigurarea obligatorie a locuințelor în 2024. ASF a publicat norme noi Sursa: Arhiva EVZ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a stabilit care sunt normele care vor fi aplicate la asigurarea obligatorie a locuințelor, începând cu anul viitor. Reglementările sunt cuprinse într-un document care a fost publicat în Monitorul Oficial.

Asigurarea obligatorie pentru locuințe se va face, începând cu anul viitor, după alte reguli, elaborate de ASF. Norma elaborată de Autoritate se va aplica tuturor contractelor de asigurare încheiate, prelungite sau reînnoite. Documentul vine cu o serie de clarificări legate de asigurarea obligatorie pentru locuințe, care vizează atât asigurații, cât și asigurătorii.

ASF stabilește că asigurarea obligatorie a locuințelor se poate încheia prin orice mijloace de comunicare la distanță, inclusiv prin platforma online PAID. Aceasta va deveni operațională începând cu data de 1 ianuarie 2024.

De asemenea, norma prevede că asigurarea obligatorie a locuințelor se poate încheia și prin intermediul distribuitorilor de produse și servicii financiare nebancare. Doar că aceștia au obligația să informeze clienții despre existența și beneficiile asigurărilor PAD.

Ne puteți urmări și pe Google News

Asigurarea obligatorie a locuințelor în 2024

ASF a publicat, în Monitorul Oficial, Norma privind asigurarea locuințelor care clarifică condițiile și modalitățile de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor.

Noua normă se va aplica tuturor contractelor încheiate, prelungite sau reînnoite. În acest context sunt aduse o serie de clarificări cu privire la modul de funcționare a Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

Astfel, PAID va oferi despăgubiri în baza Poliției de Asigurare împotriva Dezastrelor pentru daunele suferite. Este vorba despre daune directe, provocate construcțiilor cu destinația de locuință sau anexelor, dependințelor, dotărilor și utilităților care sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința. De asemenea este vorba și despre daune indirecte provocate bunurilor menționate de incendiu, explozie sau alte evenimente, ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Funcții puține, doritori mulți la conducerea Autorității de Supraveghere Financiară

Sursa foto. Arhiva EVZ

Tipurile de daune acoperite de PAD

Asigurarea obligatorie pentru locuințe acoperă mai multe tipuri de daune, prevăzute de actele normative de reglementare, după cum urmează:

 • acțiunea mișcării seismice asupra locuinței;
 • alunecări de teren;
 • precipitații atmosferice, topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care provoacă inundații;
 • pătrunderea și infiltrarea apei, în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, șuvoaielor sau puhoaielor, din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor; sau acumularea apelor provenite din precipitații atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilități de scurgere sau cu posibilități reduse de evacuare a apelor;
 • apele provenite din cauzele prevăzute mai sus și care determină ieșirea apelor subterane la suprafața terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge în exterior numai parțial construcția cu destinația de locuință, pătrunde și se infiltrează prin pereți sau prin pardoseală și din exteriorul acesteia;
 • acțiunea cutremurelor de pământ ori a inundațiilor asupra construcției, care provoacă alunecări ale terenului care susține construcția.

Asigurarea obligatorie nu acoperă orice daună

Actul normativ prevede că un contract de tip PAD nu va acoperi o serie de daune, după cum urmează:

 • inundații produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă;
 • amenințări bruște de prăbușire sau alunecare de teren, cauzate sau agravate de lucrări edilitare sau de prospecțiuni, explorări ori exploatări miniere sau petroliere;
 • tasarea/lăsarea terenului de fundație din cauza greutății construcției sau din alte cauze;
 • formarea de crăpături în solul de sub fundație sau în terenul din preajma clădirii, cauzate de variația de volum a solului;
 • agravarea intenționată a efectelor unui eveniment asigurat;
 • pagubele produse sau favorizate de construirea, lărgirea ori modificarea locuințelor fără autorizație legală sau cu nerespectarea autorizației.

Alte daune ce nu sunt acoperite de PAD

În plus, documentul stabileste care sunt categoriile de terenuri pentru care nu se vor acorda despăgubiri:

 • terenul care împrejmuiește locuința și care nu este asociat noțiunii de locuință;
 • anexele ce nu folosesc în mod direct scopului locativ al locuinței, instalațiile și amenajările speciale, și bunurile de orice fel, altele decât construcția cu destinația de locuință;
 • locuințele construite în zone unde construirea a fost interzisă prin acte publice;
 • clădirile prăbușite din cauza defectelor de construcție, chiar dacă sunt legate de producerea unui risc asigurat;
 • cheltuielile de cazare provizorie necesare refacerii locuinței avariate în urma producerii unui risc acoperit;
 • clădirile construite sau reconstruite în zone unde a fost emisă o interdicție de construire sau de reconstruire.

ASF protejează asiguratorii

PAID poate respinge solicitarea de plată a unei despăgubiri dacă asiguratul nu și-a îndeplinit obligațiile legale, a furnizat informații false sau incorecte. De asemenea, plata asigurării poate fi refuzată dacă asiguratul nu a prezentat dovezi suficiente pentru susținerea unei cereri de despăgubire.

Norma ASF prevede că daunele nu vor fi plătite nici dacă asiguratul nu a întreținut locuința în bune condiții și nu a răspuns sau nu s-a conformat solicitărilor și recomandărilor PAID.

Norma exclude de la asigurarea obligatorie locuințele care nu au autorizație de construire sau care nu respectă normele legale de construcție, precum și cele care sunt în stare de ruină sau abandonate.