După ce primește schima mare, cu numele Daniil, să retrage în codrii Neamțului, unde este azi M-rea Sihastria. Fugind de lumea care-l căuta, merge în nordul Moldovei, unde își sapă în stâncă o chilie lângă pârâul Vițeu. În 1451, îl spovedește pe Ștefan cel Mare și îi profețește că va ajunge Domn. Cu binecuvântarea sihastrului, vodă zidește Mrea Putna, unde Daniil refuză stăreția, socotindu-se nevrednic. Daniil se retrage apoi în codrii Voronețului și, în 1477, refuză să fie mitropolit. Va accepta totuși, în 1488, să devină egumenul noii Mănăstiri Voroneț. Moare în 1496, fiind îngropat în pronaosul bisericii.