Evenimentul Zilei > Actualitate > APOCALIPSA. Cinci lucruri care nu se vor întâmpla pe 21 decembrie, de sfâr?itul lumii | VIDEO
APOCALIPSA. Cinci lucruri care nu se vor întâmpla pe 21 decembrie, de sfâr?itul lumii | VIDEO

APOCALIPSA. Cinci lucruri care nu se vor întâmpla pe 21 decembrie, de sfâr?itul lumii | VIDEO

Oamenii de ?tiin?? de la NASA sunt convin?i c? 21 decembrie va fi o zi ca oricare alta ?i c? sfâr?itul lumii nu va veni s?pt?mâna viitoare. Iat? câteva motive invocate pentru venirea Apocalipsei, care cu siguran?? nu va avea loc înainte de Cr?ciun, noteaz? ziarul spaniol ABC.

1. Ciocnirea cu planeta Nibiru

Nu va avea loc nicio ciocnire cu vreo planet?, fie ea Nibiru sau Planeta X, pur ?i simplu pentru c? nu exist?! Este unul din motivele cel mai des invocate pentru ziua de 21 decembrie. Aceast? specula?ie a ajuns s?-i preocupe pe cei de la NASA, cople?i?i de miile de mesaje primite de la cet??enii îngrozi?i de aceast? posibilitate. Unii au ajuns chiar s? spun? c? guvernele ?i organismele oficiale încearc? s? ascund? publicului aceast? amenin?are. Din punct de vedere ?tiin?ific nu are vreun temei: niciun satelit sau sond? de observa?ie nu a reperat vreo planet? Nibiru ?i ar fi imposibil s? se ascund? o asemenea catastrof?. O astfel de planet? intrat? în sistemul nostru solar ar fi fost perfect vizibil? cu ochiul.

 • 21 decembrie se aproprie! ADEV?RUL DESPRE SFÂR?ITUL LUMII! Interviu cu un cercet?tor în Fizic? Nuclear?

2. Impactul cu un asteroid uria?

Nu se prevede a?a ceva pentru luna decembrie. Cel pu?in nu cu unul atât de mare încât s? duc? la o distrugere masiv?, ca cel care a pus cap?t vie?ii dinozaurilor acum 65 de milioane de ani. Dac? s-a întâmplat în trecut, ar putea avea loc ?i în viitor, nimeni nu ?tie. Dar cei de la NASA au un program complet de urm?rire a traiectoriei asteroizilor poten?ial periculo?i pentru planet? ?i nu au observat niciunul care ar putea s? ne amenin?e în perioada urm?toare. Rocile mai mici sunt mai greu de detectat, iar apari?ia lor îi surprinde uneori pe astronomi, dar acestea nu pot provoca catastrofe la scar? mare.

3. Fl?c?ri solare care s? ard? P?mântul

Expertul în sistemul solar, David Morrison, a lansat în anii trecu?i termenul de "cosmofobie" (team? de cosmos), un tip de fobie care s-a r?spândit în ultima vreme din cauza zvonurilor având la baz? calendarul maya. Poate Soarele s? trimit? raze atât de puternice încât s? fac? scrum P?mântul? Oamenii de ?tiin?? au avertizat despre necesitatea de a ne ap?ra de exploziile solare care pot afecta re?elele de energie ?i comunica?ii. Soarele va atinge perioada maxim? de activitate la sfâr?itul lui 2013 sau începutul lui 2014, în niciun caz în 2012, dar nici atunci nu va avea suficient? for?? pentru a trimite raze de la o distan?? de 93 milioane de mile care s? distrug? Terra. NASA alerteaz? privind protec?ia de furtunile solare ?i aminte?te de ciclonurile solare (cu vârfuri de activitate odat? la 11 ani), produse de-a lungul mileniilor care nu au provocat pagube excesive.

 • SFÂR?ITUL LUMII a început, dar AGONIA va fi lent?. Un cercet?tor NASA combate vehement "FARSA" ce prevede APOCALIPSA

4. Alinierea cosmic?

P?mântul ?i Soarele se aliniaz? cu alte planete în Calea Lactee în fiecare an în decembrie, dar este un eveniment care nu are urm?ri pentru oameni. Alinierea planetelor a devenit un subiect la mod? în ultima vreme, dup? detectarea cometei Elenin în 2011. Cometa s-a aflat pe accea?i ax? cu Pamântul (la mijloc) ?i Soarele! De aici ?i specula?iile: se credea c? poate s? provoace o serie se dezastre, precum erup?ii masive, cutremure mari, tsunami ?i furtuni solare. Ultima dat? când a avut loc aceast? aliniere a coincis cu cutremurele din Chile (27 februarie 2010) ?i din Japonia (11 martie 2011). Cometa Elenin a atins punctul maxim de apropiere de P?mânt, la jum?tatea lunii octombrie, dar ?i-a continuat drumul f?r? s? provoace vreun r?u planetei; mai mult chiar ‘luceaf?rul catastrofelor’ s-a dezintegrat.

 • DECLARA?IE de la VATICAN despre sfâr?itul lumii. Directorul Observatorului Astronomic de sub tutela Papei a dat explica?ii

5. Inversarea polilor magnetici ai Terrei

Un revers geomagnetic este o schimbare în orientarea câmpului magnetic terestru astfel înc? s? duc? la inversarea pozi?iilor polului nord cu cel sud magnetic. Astfel de evenimente pot dura între sute ?i mii de ani ?i nimic nu arat? c? ar putea avea loc în urm?toarele zile. Este improbabil s? aib? loc ?i în urm?toarele milenii ?i, din cât se ?tie, nu ar trebui s? aib? vreun efect asupra vie?ii pe Terra.

 • "De ce lumea nu s-a sfâr?it ieri?". De ce a publicat NASA cu 10 zile mai devreme filmul cu Apocalipsa

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/YjUTi9NFvoc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
EVZ.ro a prezentat un interviu l?muritor pe tema sfâr?itului lumii realizat de un colaborator din Italian, C?t?lina Oana Curceanu – prim cercet?tor în domeniul fizicii particulelor elementare ?i al fizicii nucleare, cu coordinatorul celui mai important proiect European de Fizic? Nuclear?, Profesorul Carlo Guaraldo, de la INFN, Frascati. Acesta desfiin?eaz? rând pe rând, ca ?i cercet?torii de la NASA, toate ipotezele care ar putea s? duc? al Apocalipsa din 21.12.2012.
ARTICOLE DIN ACEEA?I CATEGORIE

 • ZI FATIDIC? sau NOROCOAS?? 12.12.2012: Ce ne aduce ACEAST? DAT?
 • PANIC? în a?teptarea APOCALIPSEI. Cum se preg?te?te lumea pentru 21 decembrie
 • VA FI SAU NU VA FI? Sfâr?itul lumii dureaz? ?ase zile
 • ROMÂNUL c?ruia i s-a ar?tat ADEV?RATA DAT? a Apocalipsei. Nu e vorba de 21 decembrie 2012!
 • A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO
 • Se preg?tesc de APOCALIPS?. Vezi cum arat? bunc?rele celor care a?teapt? SFÂR?ITUL LUMII
 • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR
 • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO
 • DEZV?LUIRI despre DECEMBRIE 2012. Preg?tirile guvernului mondial pentru APOCALIPS?
 • ÎNFRICO??TOR. VINE APOCALIPSA SAU NU? Profe?ii maia?e în Central Park. Cum va fi SFÂR?TIUL LUMII?!
 • APOCALIPSA. Patru scenarii ?tiin?ifice care ar aduce SFÂR?ITUL LUMII
 • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA
 • Sfâr?itul Lumii în lux. Cum vor tr?i milionarii dup? Apocalips?