Această măsură reprezintă un pas important în implementarea prevederilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare şi Funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Bucureşti.
 

„Colectarea separată a deşeurilor în Capitală trebuie realizată unitar şi coerent, într-un ritm susţinut şi organizat, nu cum s-a făcut până acum, prin programe pilot. E momentul să trecem de la programe pilot la programe unitare, în toate cele şase sectoare ale Capitalei. Pentru a mă asigura că acest serviciu extrem de important pentru oraş funcţionează unitar şi continuu, voi solicita primarilor celor şase sectoare să prezinte în cel mai scurt timp un calendar de implementare al prevederilor asumate în strategia de salubritate, astfel încât termenele din document să fie respectate. Avem un document aprobat şi asumat conform cerinţelor UE, astfel că Municipalitatea trebuie să se alinieze marilor capitale europene“, a declarat Gabriela Firea, primarul Capitalei.

Primăria Generală va solicita astfel operatorilor de salubritate să raporteze lunar cantităţile de deşeuri colectate separat, astfel încât să poată fi întocmită şi updatată baza de date şi să poată fi urmărit modul de îndeplinire a ţintelor de colectare aşa cum prevăd cerinţele legislaţiei europene, una dintre ţintele impuse de UE fiind diminuarea  cu 15% anual a cantităţilor de deşeuri care ajung la gropile de gunoi.

Strategia prevede un sistem unitar de colectare separată atât prin intermediul containerelor îngropate, cât şi prin insule delimitate şi semnalizate corespunzător, la care vor avea acces doar cetăţenii arondaţi. Astfel, până în anul 2025 se va renunţa la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va putea rămâne în folosinţă numai camera de la parterul blocului care va fi amenajată corespunzator. De asemenea, aceasta camera va fi salubrizată, igienizată prin grija asociaţiei de proprietari/locatari, iar accesul la ea va fi permis numai asociaţiei deservite.

Odata cu aprobatea Strategiei de Salubritate toate blocurile nou construite cu destinaţie locuinţă, birou, servicii etc. vor avea prevăzute o incintă destinată colectării separate a deşeurilor. Amenajarea acesteia va fi astfel făcută încât să nu aducă atingere factorilor de mediu. Această incintă va fi solicitată de direcţiile de urbanism prin documentaţia emisă în vederea autorizării construcţiei, respectiv Certificat de urbanism şi Autorizaţie de construire.