„În ceea ce privește lucrările de închidere a balcoanele/logiilor ce se află la parterul unui bloc, prin excepție de la punctul 2.5.6. din Anexa nr. 1 la prezenta lege, nu este nevoie de acordul vecinilor dacă lucrările se efectueaza din motive de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum și din orice alte motive intemeiate, relative la siguranța și sănătatea locatarului”.

„Prezenta propunere legislativa are ca scop exceptarea de la cerinla privind acordul vecinilor, a lucrarilor de inchidere a balcoanelor/logiilor care se afla la parterul blocului. Totuși, excepția nu este absoluta, ci doar in cazuri bine justificate, cum ar fi motive de securitate, de atenuare a noxelor, gunoaielor, zgomotelor etc. Pe scurt, trebuie sa primeze siguranta și sanatatea locatarului. Obligativitatea oblinerii acordului vecinilor a fost instituita pentru a-i proteja pe aceștia de diferitele inconveniente care izvorasc din natura lucrarilor, cum ar fl tulburarea liniștii sau orice fel de dezavantaje. Cu toate acestea, cazul invocat in inițiativa este unul special, așa ca ar trebui sa se bucure de un regim juridic special. Așadar, daca punem in balanța eventualele prejudicii aduse vecinilor ca urmare a inchiderii unui balcon de la parter, cu atingerile aduse siguranței și sanatatii locatarului ca urmare a refuzului acordului vecinilor, este mai mult decat evident care taler se va inclina”, se arată în motivarea inițiativei.