Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor, şi prin restrângerea arieratelor, reprezintă un alt obiectiv pe termen scurt pe care şi-l propune Guvernul Ponta în programul de guvernare.

Totodată, noul Cabinet propus anunţă eliminarea politizării managementului şi profesionalizarea actului de conducere în principalele întreprinderi de stat. Programul de guvernare depus la Parlament mai prevede auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional.

Guvernul Ponta se pronunţă pentru continuarea procesului de privatizare ‘mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor’.

“De asemenea, vom accelera procesul de finalizare a proiectelor naţionale de interes strategic în domeniul energiei – hidrocentrala Tarniţa – Lăpuşeşti, Unităţile 3 şi 4 Cernavodă, noile grupuri energetice de la Rovinari, Işalniţa, Iernut, Brăila, Galaţi, Borzeşti etc", se mai arată în programul noului Guvern.

În acest context, documentul menţionat prevede modernizarea şi dezvoltarea sectorului energetic, ca principal motor de creştere economică şi competitivitate.

Totodată, Cabinetul Ponta are în vedere accelerarea constituirii celor două complexe energetice – Complexul Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic Oltenia – şi îmbunătăţirea eficienţei în exploatarea cărbunelui.

“În acest domeniu, propunem o perspectivă clară pentru industria cărbunelui, prin susţinerea de investiţii în tehnologii noi şi modernizarea echipamentelor pentru exploatarea zăcămintelor în subsectorul minier în vederea corelării capacităţii de producţie cu cererea de cărbune", se precizează în documentul citat.

Pe de altă parte, Executivul se angajează în sporirea competitivităţii economice şi refacerea încrederii investitorilor în mediul de afaceri românesc şi îşi propune dezvoltarea de parteneriate strategice cu companiile private în care statul este acţionar minoritar.

“Aceste companii trebuie să onoreze toate obligaţiile corect faţă de stat şi să ţină cont de obiectivele strategice pe care România le are. În acelaşi timp, statul va respecta principiile unei economii de piaţă şi le va garanta companiilor private un tratament corect şi nediscriminatoriu în raport cu companiile de stat", se mai arată în programul de guvernare propus.