Legea concurenţei interzice orice decizii care au ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţ ei pe piaţa românească, inclusiv cele care urmăresc limitarea sau controlul distribuţiei.