Procurorii susţin că la data de 1 august 2012, după orele 2200 la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a avut loc o întâlnire la care au participat ministrul delegat pentru Administraţie – Victor Paul Dobre, chestorul principal de poliţiei Ioan- Nicolae Căbulea, chestorul de poliţie Constantin Manoloiu, un comisar şef de poliţie şi un secretar de stat. La această întâlnire, Victor Paul Dobre a solicitat chestorul de poliţie Constantin Manoloiu să întocmească o completare la solicitarea deja transmisă Curţii Constituţionale pentru o interpretare „corectă” a adresei iniţiale, în cursul nopţii lucrându-se la proiectul acestui document, ce a fost asumat prin semnătură de către chestorul de poliţie Constantin Manoloiu.
Documentul astfel întocmit şi înregistrat sub nr. 3479199 a fost transmis în dimineaţa zilei de 2 august 2012 la minister, unde după ce a fost examinat de ministrul delegat pentru Administraţie, Victor Paul Dobre, s-a întocmit adresa nr.74619/VPD/02.08.2012 către Curtea Constituţională, în care se menţionează: ” în continuarea adresei noastre …, vă transmitem, în anexă, precizările suplimentare ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date” , adresă semnată de ministrul delegat şi trimisă apoi la semnare pentru ministrul Administraţiei şi Internelor, chestorului principal de poliţiei CĂBULEA IOAN-NICOLAE. După ce adresa a fost semnată de către cei doi, toate documentele au fost transmise pe fax, iar originalul a fost adus Curţii Constituţionale, pe condică, de către secretarul de stat …., fiind înregistrat sub nr…./02.08.2012.
„Abuzul calificat împotriva intereselor publice”
Procurorii susţin că aceste precizări suplimentare reprezintă în fapt abuzul calificat împotriva intereselor publice, deoarece în cuprinsul acestora, o structură care se află în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a asumat în numele ministrului că numărul celor cu drept de vot nu este cunoscut. Sub acest aspect, prin documentul oficial s-a consemnat expres c㠄…Ministerul Administraţiei şi Internelor nu îşi poate asuma veridicitatea numărului de persoane înscrise în listele electorale permanente…”. Această împrejurare a fost certificată prin semnătură de către cei care reprezentau acest minister, ale cărui atribuţii deosebit de importante sunt consacrate legislativ în orice sistem de drept democratic. Consecinţele acestui demers infracţional sunt reprezentate prin perturbările deosebit de grave asupra activităţii acestui minister, dar mai ales, prin repercusiunile asupra însăşi veridicităţii rezultatelor electorale din anii anteriori.
Parchet: „Document cu caracter fictiv”
Documentul avea practic un caracter fictiv, iar această împrejurare a fost cunoscută de către învinuiţi. Potrivit probelor administrate în cauză, scopul îl constituia justificarea formală a operaţiunilor ulterioare, prin care din listele electorale permanente urmau să fie excluse un număr de persoane cu drept de vot.
Cum s-a pasat responsabilitatea în MAI
În timpul acestei zile, 1 august 2012, la Ministerul Administraţiei şi Internelor solicitarea Curţii Constituţionale nr…./01.08.2012 a fost înregistrată la Secretariatul General sub nr…./01.08.2012 şi apoi rezoluţionată de către Ioan -Nicolae Căbulea chestor principal de poliţie, secretar de stat, împuternicit la acea dată să asigure continuitatea conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor: „1.08.2012, ora 1555 DPEADB – d-lui cst MANOLOIU rog urgent comunicaţi conform celor solicitate” , respectiv „cabinet rog un exemplar pentru d-ul ministru V P Dobre”
Manoloiu, primul răspuns: „Pe liste sunt 18.292.514 persoane”
Primind adresa de la minister, Constantin Manoloiu, chestor de poliţie, director al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a solicitat sprijinul martorei …, şeful serviciului juridic, sprijinul în redactarea răspunsului către ministru la solicitarea Curţii Constituţionale, răspuns care cuprinde şi următoarele: „urmare solicitării Curţii Constituţionale nr…. din data de 01.08.2012, în dosarul nr…/2012, transmisă Ministerului Administraţiei şi Internelor, repartizată spre competentă soluţionare şi înregistrată la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu nr.3479198 din aceeaşi dată, avem onoarea să raportăm următoarele: În copiile listelor electorale permanente utilizate la referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui României din 29.07.2012, întocmite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul electoral, au fost înscrise un număr de 18.292.514 persoane …”