Evenimentul Zilei > Actualitate > Analiză MAI. IGSU: disfuncționalități privind managementul situațiilor de urgență. Prioritățile anunțate de ministrul Petre Tobă
Analiză MAI. IGSU: disfuncționalități privind managementul situațiilor de urgență. Prioritățile anunțate de ministrul Petre Tobă

Analiză MAI. IGSU: disfuncționalități privind managementul situațiilor de urgență. Prioritățile anunțate de ministrul Petre Tobă

În cadrul unei ședințe operative, condusă de ministrul Petre Tobă, de evaluare a activității structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), s-au anunțat principalele obiective ale ministerului pentru anul 2016. Printre acestea se numără eficientizarea situațiilor de urgență, măsuri privind combaterea terorismului și a migrației ilegale, construirea unui nou arrest la Poliția Capitalei, trecerea în rândul ofițerilor a 1.000 de agenți, plata pentru cei care muncesc în zilele libere, modificarea Statutului Polițistului etc.

La sediul Ministerului Afacerilor Interne, ministrul Petre Tobă a condus, luni, o ședință operativă de evaluare a modului de îndeplinire a obiectivelor și priorităților care decurg din Programul de guvernare, Strategia Națională de Apărare, Strategia Națională de Ordine Publică și celelalte strategii sectoriale, din domeniul Ministerului Afacerilor Interne.

IGSU: disfuncționalități în managementul situațiilor de urgență

În ceea ce privește obiectivul de optimizare a mecanismelor funcționale ale IGSU este în derulare o analiză de sistem privind principalele disfuncționalități ale sistemului de management în situații de urgență, inclusiv a cadrului legal din domeniu. În perioada următoare vor fi făcute demersuri legislative pentru armonizarea, unificarea și simplificarea legislației în domeniu, cât și pentru creșterea eficienței acțiunilor preventive și de intervenție la situații de urgență.

IGI: o nouă conducere pentru eficientizare

În cadrul obiectivului de combatere a criminalității organizate, transfrontaliere, a terorismului și fenomenului radicalizării și migrației ilegale a fost elaborat un Plan de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din cele 6 centre ale IGI.

În scopul eficientizării activității desfășurate în acest domeniu, din dispoziția ministrului afacerilor interne a fost numită o nouă conducere a Inspectoratului General pentru Imigrări.

Totodată, la nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sunt pregătite două centre integrate, pentru a fi utilizate în cazul unui aflux de refugiați. În acest domeniu MAI are în curs de elaborare acte normative pentru gestionarea unor posibile situații de criză în domeniul imigrației.

1.000 de agenți vor deveni ofițeri

Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective prioritare ale MAI au fost dispuse o serie de măsuri în planul asigurării resurselor umane, tehnice și logistice, cele mai importante privind încadrarea de personal și dotările logistice.

În luna ianuarie 2016, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă,  a aprobat Planul de reducere a deficitului de personal la nivelul structurilor MAI, prima etapă fiind aceea de trecere a unui număr de 1.000 de agenți de poliție/subofițeri/maiștri militari în corpul ofițerilor. Procedurile de concurs vor fi inițiate în această lună. De asemenea, începând cu 15 februarie a.c. se vor demara procedurile de încadrare cu recrutare din sursă externă pentru un număr de peste 2.000 de posturi destinate structurilor operative ale MAI.

Investiții: amenajarea a 25 de sedii

Pe linia asigurării logistice și eficientizării activităților structurilor MAI, în perioada analizată au fost recepționate 22 de obiective de investiții, printre care modernizarea a 15 sedii de poliție și 4 sedii ale IGSU. Totodată, s-au inițiat activitățile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiecte de investiții la alte 25 de clădiri reprezentând secții de poliție, sedii ale IGPF, IGJR, IGSU și IGI.

Centru de arest nou la Poliția Capitalei

De asemenea conducerea MAI a aprobat inițierea demersurilor pentru reabilitarea a 7 centre de arest și construcția unui centru de reținere și arest preventiv suprateran la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Alte posturi de poliție urmează a fi reabilitate în cadrul unor programe comune care vor fi derulate cu Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina și Serbia.

În această perioadă a fost întocmit un Program de dotare cu armament și echipament de protecție a personalului, constând în dotarea cu peste 300 de veste antiglonț și armament performant. De altfel, structurilor operative ale MAI le-au fost puse la dispoziție peste 100 de pistoale calibru 9 mm, prin distribuție de la structurile neoperative de la nivelul aparatului central al ministerului.

Totodată, s-a continuat procesul de recepție și punere la dispoziția structurilor operative ale MAI a 1.152 de mijloace de mobilitate reprezentând 985 de autovehicule și 167 de ambarcațiuni, achiziționate din fonduri bugetare sau programe europene.

Totodată, conducerea MAI a aprobat inițierea derulării achiziției de autovehicule pentru anul 2016 în sumă de 23 milioane lei, din venituri proprii și de la buget.

Zilele libere, plătite cu 75 la sută din salariu

O altă prioritate a MAI la începutul mandatului ministrului Petre Tobă, a reprezentat-o asigurarea bugetului necesar pentru plata drepturilor salariale ale personalului, asigurarea normelor de echipare și de hrană, decontării transportului la și de la locul de muncă și plata majorării salariale de 75% pentru personalul care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile, în care, în conformitate cu legislația în vigoare, nu se lucrează.

Peste 80 de acte normative

În domeniul legislativ, MAI a elaborat peste 80 de acte normative pentru eficientizarea activității de creștere a gradului de siguranță a cetățenilor, în domeniile siguranței rutiere, pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor, prevenirea consumului și traficului de droguri și precursori, în domeniu imigrației sau privind acceptarea donațiilor și sponsorizărilor în MAI. Dintre acestea, 15 au fost adoptate, 47 sunt în curs de adoptare, restul fiind la stadiu de proiect legislativ.

MAI a definitivat proiectul de modificare a Legii 360/2002 privind statutul polițistului în ceea ce privește evaluarea polițiștilor și a contribuit la elaborarea actelor normative subsecvente din domeniul pensiilor militare, acestea din urmă fiind în transparență decizională.

Analiza realizată sâmbătăi a vizat perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, din dispoziția ministrului afacerilor interne astfel de evaluări urmând să aibă loc lunar.