Evenimentul Zilei > EVZ Play > ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Sistemul aberant de vot va ajuta USL
ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Sistemul aberant de vot va ajuta USL

ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Sistemul aberant de vot va ajuta USL

În viitorul Parlament vor intra candida?i de pe locul trei sau cu doar câteva voturi în spate, iar num?rul senatorilor ?i deputa?ilor va cre?te considerabil

A?a-numitul sistem uninominal de vot utilizat în România este extrem de complicat, iar alegerile din 2012 vor scoate la iveal? abera?iile la care duce legea electoral?.

SEC?IUNE SPECIAL? EVZ.RO – ALEGERI PARLAMENTARE 2012:

  • Listele candida?ilor.
  • Cele mai interesante ?tiri.
  • Sondaje exit poll alegeri parlamentare.
  • Rezultate alegeri parlamentare 2012

Vor ajunge în parlament, din nou, candida?i afla?i pe pozi?ia a treia în colegiul lor, vor fi ale?i parlamentari cu doar câteva zeci de voturi în spate, iar num?rul deputa?ilor ?i senatorilor va cre?te. Acest ultim paradox va fi cauzat de faptul c? vor exista colegii uninominale în care vor fi declara?i ale?i câte doi parlamentari.
În consecin??, la circa patru ani de la referendumul la care s-a votat ca Parlamentul s? fie unicameral, iar num?rul deputa?ilor s? fie limitat la 300, se ajunge ca, dimpotriv?, România s? aib? un legislativ format din circa 520 de deputa?i ?i senatori, fa?? de 470, în prezent.

  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Harta electoral? a României: cine are emo?ii, cine st? lini?tit

Încâlcitul mod de distribuire a mandatelor va face ca rezultatul final s? fie mult diferit de cel anun?at de exit-poll-urile de duminic? seara.
Colegiul, celula de baz? a alegerilor
Principiul dup? care se desf??oar? alegerile în România este cel al votului uninominal mix. Aleg?torii voteaz?, în colegiul lor, un candidat, dar voturile se împart, într-o prim? etap? la nivelul circumscrip?iei – jude?ul sau Capitala – ?i apoi la nivel na?ional. Un colegiu pentru alegerea unui deputat ar trebui s? cuprind? circa 70.000 de aleg?tori, iar unul pentru Senat ar fi de 160.000 de electori.
Colegiile au fost delimitate, prin hot?râre de guvern, în mandatul T?riceanu, iar grani?ele au fost stabilite astfel încât s?-i favorizeze pe liberali.
Exist? ?i o circum scrip?ie special?, care cuprinde mai multe colegii, pentru românii de peste grani?e. Actuala lege electoral? men?ine p reve d e rea potrivit c?reia în Parlament nu pot intra decât partidele care trec de pragul electoral de 5% sau câ?tig? ?ase mandate de deputat ?i trei de senator cu majoritatea voturilor din colegiu. În caz de vacan?? a unui loc de parlamentar, ar trebui organizate alegeri par?iale, dup? sistemul uninominal într-un singur tur. Astfel de alegeri au fost organizate în sectorul 1, de exemplu, dup? ce Bogdan Olteanu a fost numit viceguvernator al BNR. La aceste alegeri, liberalul Radu Stroe l-a b?tut pe democrat-liberalul Honorius Prigoan?.

  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Românii pot vota doar unde au domiciliul

Deputat cu 34 de voturi
Una din cele mai mari necunoscute a acestei legi electorale este modul de distribuire a mandatelor. Sistemul a dus, înc? din 2008, la abera?ii, care au f?cut ca unii candida?i s? piard?, chiar dac? ob?inuser? cel mai mare num?r de voturi în colegiul lor ?i, în schimb, s? ajung? în legislativ, personaje situate pe a treia pozi?ie.

<iframe src=”http://alegeri-2012.evz.ro/index-mediu.php” style=”margin:0px;border-width:0px” scrolling=”no” width=”620″ frameborder=”0″ height=”530″></iframe>
Ionu? Popescu ?i Norica Nicolai, au ob?inut o majoritate relativ? în colegiile lor (sub 50% din voturi) ?i au pierdut. În schimb, Crin Antonescu a ajuns în Senat de pe a treia pozi?ie. Iosif Koto a ajuns deputat, din partea UDMR, reprezentând românii din Asia ?i Africa, cu doar 34 de voturi.
În linii mari, cel care reu?e?te s? ia 50% plus unu din voturi, este lini?tit, a fost ales. Pentru ceilal?i candida?i începe o redistribuire complicat? a mandatelor, un adev?rat joc al hazardului, important fiind num?rul de voturi, nu procentul mare ob?inut în colegiu. Aceast? situa?ie a f?cut ca liderii partidelor s? aleag? colegii cu num?r mare de aleg?tori.
Redistribuirea mandatelor de parlamentar se face în dou? etape: la nivelul jude?ului ?i la nivel na?ional

  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Suntem cu ochii pe ei! Nu-i l?sa?i s? fure!

Social- liberalii, o victorie dispropor?ionat?
Sociologul Barbu Mateescu (foto) a explicat, pe blogul s?u, sociollogica.blogspot. ro, cum se redistribuie mandatele ?i cum se ajunge ca, la aceste alegeri, num?rul parlamentarilor s? creasc?.
Calcule
„Se folosesc dou? principii: a) dac? un candidat ob?ine peste 50% din voturi în colegiul s?u, intr? în parlament ?i b) Num?rul de mandate primit de o alian??/un partid într-o circumscrip?ie este direct propor?ional cu scorul în procente ob?inut de acea alian??/partid în acea circumscrip?ie ob?inut prin raportarea la totalul voturilor acordate alian?elor/ partidelor care intr? în parlament”, scrie Mateescu. El arat? c?, urmare a principiului a.) nu se asigur? o deplin? propor?ionalitate.
Practic, USL va primi o prim? electoral? pentru fiecare colegiu în care va lua peste 50%.

  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Pericol maxim: ?ase metode de furat voturi

„Singurii care beneficiaz? de mandate „în plus” în urma câ?tig?rii de colegii cu peste 50% din voturi sunt cei care câ?tig? aceste colegii. ?i foarte, foarte pu?ini dintre ei vor fi de la ARD. Datorit? acestor victorii – în 50 de colegii? 100? 150? – ponderea USL în parlament va fi dispropor?ionat de mare prin compa ra – ?ie cu scorul ob?inut la nivel na?ional”, scrie Mateescu.
El mai arat? c? doar în cazul în care USL ia sub 45% din voturi, rateaz? ?inta de a controla peste 50% din parlament.