Mai mul?i sus?in?tori l-au întâmpinat pe ?eful statului cu apluze, iar la final i-au cânt „I love you, B?se!”.
„Am spus deja pentru ce votez: pentru continuitate în drumul spre Vest, nu vreau ca ?ara mea, ?ara noastr?, s? fie o ?ar? în zona gri în care s? nu ?tim dac? prioritatea este c?tre Bruxelles sau spre Moscova, c?tre Washington sau spre Beijing. Eu cred c? România trebuie s? î?i continue drumul euro-atlantic, iar cu Rusia ?i China putem fi foarte buni prieteni. Dar drumul nostru cert este c?tre valorile euro-atlantice, care trebuie s? fie parte din via?a noastr?”, a spus pre?edintele.

  • Pre?edintele Traian B?sescu, la Nobel

În acest context, B?sescu a spus c? nu are dubii privind op?iunile euroatlantice ale fostului premier, liberalul C?lin Popescu T?riceanu, de?i s-a certat cu acesta. ?eful statului a mai spus c?, de ?apte luni, cre?m ambiguitate: „Ne r?zboim cu Bruxelles-ul, cu liderii europeni, îi admonest?m, îi cert?m, le spunem c? nu vin ei s? ne fac? ordine la noi acas?, cert?m Departamentul de Stat. Deci a?a ceva nu se poate pentru c? România risc? s? intre într-o zon? gri, în care s? nu mai fie recunoscut? ca stat decis s? se integreze în comunitatea euro-atlantic? ?i ar putea suferi to?i românii pentru asta”.