Din Canada, mai exact din Alberta – cândva poreclită Texasul Nordului – vine o știre cel puțin interesantă, mai ales în contextul disputelor de la noi pe tema familiei tradiționale. Știrea e simplă, în esența ei: o asociere profesională – Alberta Teacher’s Association, Asociația profesorilor din Alberta – a emis un ghid, un îndrumar care să ajute cadrele didactice să asigure un mediu confortabil elevilor, indiferent de gen. Ghidul se referă la clasele 7 – 12, dar unul asemănător a fost deja emis și pentru clasele 1 – 6.FOTO: Profesorilor li se spune că nu poate lipsi din programă discutarea temei discriminărilor comise de-a lungul istoriei, un bun exemplu fiind o ilustrație din Secolul al XVI-lea, „Valboa aruncă niște indieni care au comis teribilul păcat al sodomiei la câini pentru a fi sfâșiați”.Aici trebuie făcută o precizare, în Canada nu mai e disputa privind discriminarea din cauza orientării sexuale, discuția ajungând acum la discriminarea „de gen”, adică profesorii sunt chemați – de fapt, o reglementare locală din 2014 îi obligă – să asigure un climat „inclusiv” (noul termen pentru îmbătrânitul „nediscriminatoriu”) copiilor de gen masculin, feminin, transgen, neutru sau de gen fluid. Mai sunt vreo două genuri, dar, mărturisesc, nu știu nici să le traduc.


FOTO": Conchita Wurst este singurul artist transsexual a cărui imagine apare în broșură, dar lista celor care aparțin comunității LGBTQ și au excelat în arte, sport, politică este destul de marePronume neutre

Îndrumarul pentru profesori este considerat neobligatoriu, dar în carte – pentru că este vorba de o carte de 152 de pagini, care citează studii, articole din presa de specialitate sau cărți – sunt incluse articole din noua legislație din provincia candiană și concluzia este că metodele din ghid trebuie aplicate sau înlocuite cu altele cu același efect.

De menționat aici că părinților copiilor trebuie să știe doar că la clase se va folosi cât mai mult genul neutru și că orele vor include lecții despre combaterea homofobiei sau a discrimării de gen. Care ore? Cam toate, ore despre discriminare sunt sugerate la Literatură, Matematică, Religie sau Educație Civică.

La Matematică? Da, profesorii sunt sfătuiți să aleagă exerciții care combat discriminarea, de exemplu: „Mama aduce acasă 5 mere. Cealaltă mamă mai aduce 5. Câte mere sunt în casă?”

Profesorii ar trebui să-și ajusteze modul de adresare către clasă, evitând expresii ca „băieți și fete” sau „doamnelor și domnilor”, alegând unele neutre, ca „elevi”, „prieteni”. Cuvintele „tată”, „mamă” sau „părinți” trebuie înlocuite cu „tutori”. „rude adulte”. La discuțiile individuale, trebuie evitate cuvintele „iubit” sau „iubită” și folosite altele ca „date”, „crush” sau „partener”.

În fiecare clasă ar trebui afișată declinarea pronumelor noi introduse în limba engleză: „ze” și „xe”, corespondenții neutri ai „she” sau „he”. Folosirea lor este deja reglementată în Alberta, ca și folosirea toaletelor din școli în funcție de gen și nu în funcție de sex.

Păcatele moderne

La ora de Religie, profesorii sunt sfătuiți să le transmită copiilor mesajul că „Homofobia distruge comunitatea lui Cristos, pe care suntem chemați să o construim”. Metodele sugerate sunt diferite, de la citarea unor pilde din Biblie la „definiți Păcatul și descrieți condițiile în care ceva devine un păcat serios (homofobia n.r.), demonstrați ce este un păcat social și participarea individuală”. Elevii sunt învățați că toți suntem parte a Planului lui Dumnezeu și că nu putem judeca pe nimeni. O oră aparte este cea în care elevii studiază Cele 10 porunci, profesorilor sugerândule să adauge pe listă și Homofobia, ca unul dintre păcate.

Drag Queen

Habar nu aveam ce e aia „Drag Queen”, dar ghidul profesorilor din Alberta m-a luminat. E tehnica prin care un bărbat devine una dintre reginele spectacolelor cu transsexuali. Omul cât trăiește învață, copiii din Canada învață asta de la 12 ani.

La pagina 118, când suntem deja la orele facultative, profesorii sunt chemați să „aprecieze această artă” și să-și pună în evidență talentele de a se machia și de a-și aranja părul. Se sugerează să fie invitați/invitate la ore „Regine” care să le explice această artă.

După ce deprind machiajul, elevii ar putea chiar să organizeze spectacole de travestiți.

Ce sunt genurile

În ghid, profesorul este pregătit pentru momentul în care un elev îl va întreba care este diferența dintre identitatea sexuală a unei persoane și cea de gen. Cum sunt convins că mulți n-ar cunoaște răspunsul, îl reproduc din îndrumar: „Identitatea sexuală a unui individ este construită biologic pe când identitatea de gen este construită social”. Clar, nu?

„Împăratul Muștelor”

Profesorii sunt îndrumați ca în mai toate domeniile să încerce să aducă în discuție problema diversității de gen. Pe lângă o listă de câteva zeci de lecturi de autori din comunitatea LGBTQ pe care cadrele didactice le pot recomanda copiilor, asociația propune și deschiderea unor dezbateri pe alte opere, fără legătură cu problema minorităților sexuale. De exemplu, la studiul „Împăratul Muștelor” se propune o temă de seminar: cum ar fi evoluat acțiunea dacă în roman nu erau aleși doar tineri heterosexuali.

Te-ar putea interesa și: