Coaliția Natura 2000 a solicitat în instanță anularea acordurilor de mediu încă de acum un an. Așa cum s-a dovedit în fața completului de judecată, acordurile de mediu au fost emise ilegal de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în iunie 2014. Momentan nu s-a dispus nicio măsură împotriva celor care au avizat, sfidând legea, construcția microhidrocentralelor ce urmau să distrugă natura pe care, de altfel, fuseseră angajați să o apere cu orice preț.

 Proiectele pentru care s-a ajuns în instanță presupuneau construirea a patru microhidrocentrale pe râurile Bistra Mărului, Șucu și Olteana, râuri care fac parte din situl Natura 2000 ROSCI0126 Munţii Ţarcu. Trebuie reținut că Munţii Țarcu formează zona cea mai sălbatică din Europa, o zonă compactă, nealterată şi fără aşezări umane, cu două excepții – Poiana Mărului şi complexul turistic Muntele Mic. Conform specialiștilor, masivul Țarcu concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81%), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de  până la de 78 ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Din fondul forestier, peste 10.016 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine.

În zona cursurilor de apă Bistra Mărului, Șucu și Olteana (Bazinul Hidrografic Timiș) au fost găsite şi identificate specii de pești ca Cottus gobio (specie care este afectată de orice modificare a habitatului, ce poate duce chiar şi la dispariția speciei din zonă), precum şi din specia Eudntomizon danfordi (specie care are nevoie de un volum de apă relativ mare şi o diversitate a microhabitatelor de asemenea relativ mare). În locurile unde se construiesc microhidrocentrale, apa cristalină a râurilor și pârâurilor de munte devine un amestec de noroi și piatră, în care orice formă de viață dispare. Microhidrocentralele fragmentează habitatele râurilor, afectând fauna de nevertebrate acvatice precum și migrația peștilor pentru depunerea icrelor, distrug și habitatele de pe maluri de care depind specii de nevertebrate, animale și păsări.

”Acestă decizie a instanței este pentru noi un semnal că legea poate și trebuie să fie respectată în România și în acest sector al avizării construcțiilor de microhidrocentrale și sperăm că și alte agenții de protecția mediului din țară să înțeleagă acest semnal. În același timp, este o probă a impactului pe care îl putem avea ca și organizații ale societății civile dacă acționam împreună cu determinare, folosind toate pârghiile pe care le avem la dispoziție, pentru a opri distrugerea naturii. Dincolo de problema eliberărilor abuzive şi ilegale a acordurilor de mediu necesare demarării acestor proiecte, un râu este un sistem viu, iar acest lucru nu este din păcate înțeles și respectat nici de cei care ar trebui să vegheze la protecția lui, a declarat Luminița Tănasie pentru Federația Coalitia Natura 2000 România.

AFederația Coaliția Natura2000 a solicitat în instanță și anularea Deciziei Etapei de Încadrare care stă la baza avizării construcției de microhidrocentrale de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, pe Râul Alb în Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și situl Natura 2000 Strei Hațeg. Cazul este pe rolul instanței Tribunalului Deva.