Evenimentul Zilei > Social > Aflați anul în care puteți ieși la pensie. Informații de la Casa Națională de Pensii
Aflați anul în care puteți ieși la pensie. Informații de la Casa Națională de Pensii

Aflați anul în care puteți ieși la pensie. Informații de la Casa Națională de Pensii

Pensii 2022. În România, pensia este un drept acordat la cerere și are la bază plata contribuției de asigurări sociale pe o perioadă minimă de timp, expres prevăzută de lege în raport de data nașterii solicitantului. Pentru a putea beneficia de o categorie de pensie, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,9% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial au reprezentat 2,3%.

Cum aflați anul în care puteți ieși la pensie

Pentru a afla anul în care puteți ieși la pensie trebuie să accesați site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), vă introduceți datele personale și veți afla informații:

1. Pensie limita de vârstă

2. Pensie anticipată

3. Pensie anticipată parţial.

Calculați anul în care veți putea ieși la pensie AICI:

Această aplicație are date orientative, deoarece există categorii de persoane care fac excepții de la vârsta general valabilă de pensionare.

Sistemul de pensii din România este structurat pe patru Piloni de pensii, astfel:
1.Pilonul I – sistemul public de pensii
2.Pilonul II – fondurile de pensii administrate privat
3.Pilonul III – pensiile facultative
4.Pilonul IV – pensiile ocupaționale

Sistemul public de pensii, potrivit CNPP, este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitarde pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Sistemul public de pensii este de tip redistributiv, bazat pe solidaritate intergeneraţională şi funcţionează pe baza principiului contributivităţii conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:

1.pensia pentru limită de vârstă;
2.pensia anticipată;
3.pensia anticipată parţială;
4.pensia de invaliditate;

5.pensia de urmaş.

Totul despre pensiile din România, AICI.

Câți pensionari sunt în România

Potrivit INS, pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc plătite de casele de pensii) a fost, în primul trimestru al acestui an, de 1.846 lei, în creştere cu 9,9% faţă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.772 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 54,4% (comparativ cu 50,9% în trimestrul precedent). Pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut cu 10,2%.

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 106,0%.

În trimestrul I 2022, numărul mediu de pensionari a fost de 5.024.000 persoane, în scădere cu 34.000 persoane faţă de trimestrul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.617.000 persoane, în scădere cu 26.000 persoane faţă de trimestrul precedent.

Comparativ cu perioada similară din 2021, în primele trei luni ale acestui an, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 75.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 48.000. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 11,9% , respectiv cu 11%.