Află cum poți opri lucrările de construcții atunci când acestea sunt executare nelegal

Află cum poți opri lucrările de construcții atunci când acestea sunt executare nelegal

Potrivit avocatum.ro, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare emisă în condițiile legii.

Legislația prevede că autorizația de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, fiind emisă în baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborată în condițiile legii, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii.

Ce faci însă când unul dintre vecini sau orice altă persoană construiește în baza unei autorizații de construire emisă nelegal sau chiar fără niciun act?

Ne puteți urmări și pe Google News

Persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral – autorizației de construire – până la pronunțarea instanței de fond, spune fondatorul unui cabinet de avocat.

Cu privire la acest aspect, Curtea Constituțională, în cuprinsul uneia dintre deciziile sale, a reținut că posibilitatea de suspendare a autorizației de construire vizează atât protejarea drepturilor și intereselor legitime ale părților care solicită instanței anularea autorizației de construcție, cât și drepturile și interesele legitime ale titularului autorizației, care, în cazul în care acțiunea va fi admisă, va realiza mai puține pierderi decât în cazul în care, pe durata acțiunii, lucrările de construcții ar fi continuat.

În ce condiții se poate obține suspendarea autorizațiilor de construire?

În ceea ce privește modalitațile de suspendarea autorizațiilor de construire identificăm, pe de o parte dispozițiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 și, pe de altă parte, dispozițiile art. 14 ale Legii nr. 554/2004, spune un avocat coordonator din cadrul echipei avocatum.ro

Potrivit art. 12 alin. (2) de mai sus, odată cu introducerea acțiunii se poate solicita instanței judecătorești suspendarea autorizației de construire sau desființare și oprirea executării lucrărilor, până la soluționarea pe fond a cauzei.

Iar, potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 „În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7 (n.n. ulterior introducerii plângerii prealabile), a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.”

Prin urmare, există două modalități de suspendare a autorizației de construire. Prima modalitate vizează introducerea cererii de suspendare odată cu acțiuneaîn anulare, iar a doua vizează întroducerea cererii de suspendare înainte de formularea unei cereri în anularea autorizației de construire.

Astfel cum este precizat mai sus, a doua modalitate face posibilă formularea cererii de suspendare prealabil înregistrării acțiunii în anulare, dar după depunerea unei plângeri prealabile la organul competent.

Unul dintre motivele pentru care interpretăm textul de lege în sensul în care cererea de suspendare poate fi introdusă înainte de cea în anularea autorizației, în condițiile de mai sus, este că până la primirea răspunsului plângerii prealabile, dar cu atât mai mult până la stabilirea primului termen de judecată în cazul acțiunii în anularea autorizației, cererea de suspendare ar fi lipsită de obiect pe motiv că lucrările ar fi finalizate, ceea ce contravine evident rațiunii legiuitorului, spune coordonatoruldepartamentului de litigii administrative al echipei de avocați avocatum.ro.

Când și unde ne adresăm pentru suspendarea autorizației de construire?

Potrivit legii, persoana vătămată se poate adresa emitentului actului într-un termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire, depășirea acestui termen atrăgând în cea mai mare parte a cazurilor inadmisibilitatea unei eventuale acțiuni în suspendare, respectiv în anulare.

Momentul aducerii la cunoștința publicului trebuie individualizat după anumite criterii legale, rezultatul constituindu-l data la care persoana vătămată a luat la cunoștință de conținutul actului – fie că este vorba despre data publicării, data afișării sau data comunicării de către autoritate a actului administrativ în urma cererii persoanei vătămate.

O altă condiție o reprezintă îndeplinirea condițiilor privind cazul bine justificat și existența unei pagube iminente

În încheiere, precizăm că, suplimentar cerinței existenței plângerii prelabile,legea ne spune și despre îndeplinirea condițiilor cazului bine justificat și al pagubei iminente necesare a fi întrunite cumulativ pentru a se putea dispune suspendarea autorizației de construcție atacate.

Așadar, considerăm că suspendarea unei autorizații de construire ca urmare a constatării existenței unei aparențe de nelegalitate reprezintă cel mai eficient mijloc de stopare a unui eventual abuz care, nu de puține ori, se materializează în relațiile de vecinătate și nu numai.

De aceea, este deosebit de important să avem cunoștință pe de o parte că există această posibilitate și, pe de altă parte, că ea este supusă unui termen dincolo de trecerea căruia vătămarea nu mai poate fi înlăturată, motiv pentru care contactarea unui avocat și inițierea demersurilor legale cât mai repede cu putință nu face decât să dea totală eficiență instituției suspendării.