Evenimentul Zilei > Justitie > UPDATE. Adrian N?stase la Curtea de Apel:”În realitate, eu am vrut s? ajung la morg? nu s? amân pedeapsa”
UPDATE. Adrian N?stase la Curtea de Apel:”În realitate, eu am vrut s? ajung la morg? nu s? amân pedeapsa”

UPDATE. Adrian N?stase la Curtea de Apel:”În realitate, eu am vrut s? ajung la morg? nu s? amân pedeapsa”

Adrian N?stase a fost adus, în aceast? diminea??, la Curtea de Apel Bucure?ti pentru judecarea cererii sale de eliminare din condamnarea la doi ani de închisoare dispus? în dosarul "Trofeul calit??ii" a zilelor în care a stat internat la Spitalul Floreasca, în urma tentativei de sinucidere. Fostul premier a declarat în fa?a magistra?ilor c? el a vrut s? ajung? la morg?, nu s? amâne pedeapsa. La rândul s?u, avocatul lui N?stase a spus c? acesta î?i va lansa, în decembrie sau în ianuarie, cartea pe care a scris-o în pu?c?rie, motiv de mic?orare a pedepsei având în vedere munca intelectual? depus?.

UPDATE 3. Curtea de Apel a r?mas în pronun?are p ecererea lui N?stase.
UPDATE 2. Flanca?i de patru bodyguarzi Andrei ?i Dana N?stase au coborât pân? în fa?a Cur?ii de Apel, îmbrâncindu-se cu jurnali?tii. Avocatul lui N?stase a declarat c?, în decembrie sau ianuarie, fostul premier î?i va lansa cartea scris? în închisoare: ”Fiind o activitate intelectual?, domnia sa a mai câ?tigat zile care vor fi luate în calcul de comisia de eliber?ri condi?ionate din penitenciar”
UPDATE 1. Adrian N?stase a spus c? recursul s?u este o problem? de principiu. ”În realitate, eu am vrut s? ajung la morg?, nu s? amân pedeapsa. Nu m? compar cu persoanele care se arunc? cu capul într-un geam ca s? ajung? la spital”.
UPDATE. Procurorul spune c? nu ar trebui sc?zute cele ?apte zile din pedeaps?, pe motiv  c? dup? tentativa de sinucidere, N?stase a intrat pe mâna ?i în custodia medicilor. ”Este adev?rat c? erau poli?i?ti la u??, dar ?ia îi asigurau protec?ia, nu-l p?zeau”, a argumentat procurorul.Fostul premier a fost adus la Curtea de Apel de la Penitenciarul Jilava. A fost a?teptat de Dana ?i Andrei N?stase ?i de mai mul?i sus?in?tori care, ca de fiecare dat?, l-au aplaudat. Judec?torii se vor pronun?a pe excep?ia de neconstitu?ionalitate ?i au dat cuvântul avoca?ilor pentru a expune argumente.
Curtea de Apel Bucure?ti judec? recursul lui Adrian N?stase împotriva deciziei din 2 octombrie prin care Tribunalul Capitalei a stabilit c? zilele în care a fost internat la Spitalul de Urgen?? Floreasca, respectiv din 20 pân? în 26 iunie, nu trebuie considerate ca fiind executate în cadrul condamn?rii sale în dosarul "Trofeul calit??ii". Tribunalul Bucure?ti a motivat c? fostul premier Adrian N?stase ?i-a provocat în mod voit leziunile pentru care a stat internat, în perioada 20-26 iunie, la Spitalul Floreasca din Capital?, acesta fiind motivul pentru care zilele respective nu pot fi sc?zute din pedeapsa sa de doi ani de închisoare.
Magistra?ii Tribunalului Bucure?ti au precizat c? "toate înscrisurile existente la dosarul cauzei la care am f?cut referire pân? la acest moment ?i la care se adaug? actele medicale existente la dosarul cauzei, raportul de expertiz? medico-legal?, stabilesc f?r? putin?? de t?gad? faptul c? internarea medical? a petentului s-a datorat unei tentative de suicid".
Fostul premier a fost adus la Curtea de Apel singur, într-o dub? a penitenciarului. Pentru a nu fi filmat de jurnali?ti, ma?ina a fost tras? cât mai aproape de u??. N?stase a coborât neînc?tu?at, în palton, costum ?i cu cravat?. Odat? adus în sal? ?i trimis în boxa acuza?ilor, un grup de sus?in?tori printre care membri ai familiei ?i de partid aplaud? sub privirile îng?duitoare ale judec?toarei pre?edintele completului.
În motivarea deciziei prin care a fost respins? cererea lui Adrian N?stase de a se considera executate zilele din perioada 20-26 iunie, magistra?ii motiveaz? c? "durata execut?rii pedepsei închisorii se socote?te din ziua în care condamnatul începe s? execute hot?rârea definitiv? de condamnare, timpul în care condamnatul, în cursul execut?rii pedepsei, se afl? bolnav în spital, intr? în durata execut?rii, afar? de cazul în care ?i-a provocat în mod voit boala, iar aceast? împrejurare se constat? în cursul execut?rii pedepsei".
Astfel, Tribunalul Bucure?ti a constatat c? petentul se afl? în situa?ia în care ?i-a provocat în mod voit acele leziuni, ce au necesitat manevrele medicale de specialitate, a?a încât, pe perioada de referin?? 20-26 iunie nu poate opera deducerea din pedeapsa aplicat?", se precizeaz? în motivare.

  •  Adrian N?stase, condamnat la doi ani de închisoare, a încercat s? se sinucid? | VIDEO
  • Adev?ratul film al sinuciderii ratate. Ce s-a întâmplat, cu adev?rat, în casa lui Adrian N?stase!