Evenimentul Zilei > Economie > Adrian Câciu dă înapoi cu suprataxarea. Contribuţiile, stabilite la nivelul salariului minim brut și pentru contractele part time
Adrian Câciu dă înapoi cu suprataxarea. Contribuţiile, stabilite la nivelul salariului minim brut și pentru contractele part time

Adrian Câciu dă înapoi cu suprataxarea. Contribuţiile, stabilite la nivelul salariului minim brut și pentru contractele part time

Conform unui proiect de Ordin semnat de Ministerul Finanţelor, contribuţiile de asigurări sociale şi de sănătate se stabilesc, din august 2022, la nivelul contribuţiilor datorate salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Pe lângă asta, angajații care au două sau mai multe contracte de muncă semnate vor trebuie să depună câte o declarație pe propria răspundere, pentru a fi stabilită suma contribuţiilor datorate.

Joi, Ministerul Finanţelor a publicat un proiect de Ordin, prin care se urmărește ca, din luna august 2022, contribuțiile datorate statului în cazul angajaților cu normă întreagă sau parţială să fie calculate în baza contribuțiilor specifice salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Ministerul Finanțelor propune schimbări la contribuții

„Începând cu veniturile aferente lunii august 2022, potrivit art. 146 alin. (5^6) şi art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), pentru salariaţii care realizează, în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, venituri din salarii şi asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, contribuţiile de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabilesc la nivelul contribuţiilor aferente salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

În cazul în care suma contribuţiilor datorate de angajat este mai mică decât cea datorată la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, și care este în vigoare în luna pentru care se cer contribuţiile, diferenţa va fi achitată de angajator/plătitorul de venit ori de persoanele asimilate acestora.

„Pentru salariaţii ale căror câştiguri lunare brute, cumulate, realizate din două sau mai multe contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) şi art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal, persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori/plătitori de venit sau sunt asimilate acestora, calculează, reţin şi plătesc contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii”, arată proiectul de Ordin.

Ce se întâmplă cu cei care au două sau mai multe contracte de muncă încheiate

Pe lângă asta, cei care au „venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care au fost realizate”, sunt „obligați să depună la fiecare angajator o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că se află în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal”.

Această declarație nu trebuie depusă în cazul salariaților care realizează un singur venit brut lunar cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată și aferent numărului de zile lucrate într-o lună.

„Termenul de depunere a declaraţiei pe propria răspundere la fiecare angajator, este lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituite drepturile salariale, pe perioada în care care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal”, se mai arată în proiect.