Pentru ceilalți, verificarea calității de asigurat se face online la funizorul de servicii medicale care trebuie să acceseze sistemul informatic SIUI la adresa http://www.cnas.ro/ page/verificare-asigurat.html.

Vasile Ciurchea, șeful CNAS, a explicat că măsura este menită să-i scutească pe asigurați de un drum la Casă pentru a cere această adeverință „atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale, pentru a verifica dacă acela care solicită serviciul este asigurat sau nu”.

Dacă persoana apare ca neasigurată, aceasta trebuie să se prezinte la Casă cu documentele care atestă calitatea de asigurat pentru a solicita eliberarea unei adeverințe.

Documentele necesare pentru a face dovada calității de asigurat la casa de asigurări sunt prevăzute pentru fiecare categorie în parte în Ordinul 581 din 8 septembrie 2014.

Astfel, pentru soțul sau soția aflat în întreținerea unei persoane asigurate, documentele necesare sunt copia după actul de identitate, certificatul de căsătorie, declarația pe proprie răspundere că nu realizează venituri și declarația pe proprie răspunere a asiguratului că are în întreținere persoana respectivă.