Evenimentul Zilei > Politica > Ce ACHIZIȚIE de SUTE DE MII de lei vrea să facă Ministerul de Finanțe
Ce ACHIZIȚIE de SUTE DE MII de lei vrea să facă Ministerul de Finanțe

Ce ACHIZIȚIE de SUTE DE MII de lei vrea să facă Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanţelor Publice a început o procedură de licitaţie deschisă pentru a încheia un contract de achiziţii publice, în vederea achiziţionării unor servicii de mentenanţă pentru un imobil, cu o valoare estimată la 348.250 lei.

Potrivit unui anunţat postat în SEAP, Ministerul de Finanţe vrea să cumpere servicii de mentenanţă pentru asocierea contractantă formata din MFP (reprezentant al asocierii) şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) pentru imobilul din Bd. Mircea Voda nr. 44, bl.M17, sector 3, Bucureşti.

Cuantumul garanţiei de participare este de 1% din valoarea fără TVA a contractului pentru fiecare lot în parte, respectiv: 1.682 lei pentru lotul I şi 1.800 lei pentru lotul II.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din preţul fără TVA al contractului pentru fiecare lot în parte şi se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestuia. Ministerul Finanţelor Publice are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut, data limită până la care pot fi depuse ofertele este 17 iulie 2017, ora 15.00.

Sursa de finanţare este asigurată din fonduri bugetare.

Şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene vrea să încheie un un acord cadru în vederea achiziţionării de mobilier pentru personalul Agenţiei de Management pentru Programul Operaţional Regional, în valoare de 252.100 lei.

Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut, ofertele putând fi depuse până la data de 13 iulie 2017, ora 15.00.

Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fără TVA, iar modul de constituire a acesteia se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent.

Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie va fi egală cu durata contractului subsecvent la care se adaugă trei luni.

Contractul se înscrie într-un program finanţat din fonduri comunitare, şi anume POR.