Acești bugetari vor avea salariile dublate! OUG pregătit de Guvern

Acești bugetari vor avea salariile dublate! OUG pregătit de Guvern

Guvernul Orban pregătește o ordonanță de urgență potrivit căreia angajaţii care se se vor ocupa de implementarea proiectelor finanţate prin planul naţional de redresare vor putea primi sporuri de până 100% din salariu.

România are un buget din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile de 79,9 miliarde euro obţinut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului Europei în perioada 17-21 iulie 2020, buget care urmează să fie supus procedurilor de aprobare ale Parlamentului European din care 30,4 mld euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență” structurați sub formă de granturi 13,7 mld euro și sub formă de împrumuturi 16,6 mld euro, se arată în proiectul de OUG.

Pentru a accesa aceste fonduri, Guvernul lucrează la elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în care vor fi stabilite domeniile de investiții pentru ieșirea din criză.

Astfel, Guvernul va înfiinţa în cadrul Ministerului Fondurilor Europene o nouă structură, cu 30 angajați, denumită Direcţia Generală Management Mecanism de Redresare şi Rezilienţă (DG MMRR), care va elabora, negocia, aproba, deconta cheltuieli, monitoriza și raporta către PNRR.

Ne puteți urmări și pe Google News

Angajații DG MMRR vor avea lucra în baza unui contract individual de muncă, pe o perioadă determinată de cinci ani. Ei vor beneficia de un spor de complexitate pentru activitate desfăşurată în cadrul PNRR în procent de 100% din salariul de bază, în perioada în care desfăşoară lucrează.

Și personalul din cadrul ministerelor de resort implicat în elaborarea PNRR beneficiază de un spor de 100% din salariul de bază.

„Pentru a nu genera întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, dar și asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a României este necesara pregătirea, elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură din domenii de importanță strategică pentru România, dupa cum urmeaza: a) proiecte de infrastructură pentru sisteme de irigare/umectare a solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, drenare și desecare, protecție antigrindină, împăduriri;

b) proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, ecologizare platforme industriale, înființare/reabilitare/modernizare campusuri școlare necesare învățământului profesional și tehnic, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare populației;

c) proiecte de infrastructură din domeniul sănătății publice;

d) proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic;

e) proiecte de infrastructură de apă-canalizare;

f) proiecte de infrastructură edilitară: apă-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităților, mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane”, se arată în OUG.