Irinel Popescu, confirmat de ministru!
Mai mult, prestigioasa instituţie se află la un pas de a-i fi suspendată activitatea şi de a fi pusă sub lupa organelor de control abilitate ale statului român. Aceasta, în contextul în care, din data de 18.11.2011, boardul ASM a fost înscăunat prin alegeri trucate, hotărârea Adunării Generale privind numirea acestuia fiind una nelegală. Gravitatea acestei situaţii fără precedent în istoria de 77 de ani ai ASM este una cu atât mai mare cu cât, fostul ministru al Sănătăţii, Ladislau Ritli, a semnat ordinul 1583/22.11.2011, privind „confirmarea alegerii domnului Acad. Prof. Dr. Irinel Popescu în funcţia de preşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale” şi Implicit, a celorlalţi membri ai noului birou executiv.
Adunare Generală fără cvorum!
Potrivit art. 17 din legea de organizare (nr. 264 din 16.06.2004) privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, adoptată de Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial nr. 605 din 06.06.2004, „Adunarea Generală a membrilor ASM este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul de membri, se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare. Aceasta se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numărul legal de membri, se convoacă, în cel mult 10 zile, o nouă adunare. Aceasta se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenţi”.
„Academicienii” Popescu şi Ifrim fac presiuni!
Cu toate acestea, la data de 18.11.2011, stabilită pentru alegerile noului birou executiv al ASM, Adunarea Generală a constat că sunt prezenţi în sală doar 137 de membri, cvorumul necesar fiind de 158 de membri. Surse din interiorul Academiei de Ştiinţe Medicale afirmă că procedurile, de acum ilegale, au continuat sub presiunea grupului condus de „academician” Irinel Popescu şi actualul secretar general al ASM, „academician” Mircea Ifrim. Mai mult, această stare de ilegalitate a condus într-un final chiar la alegerea noului preşedinte al ASM, Irinel Popescu. Stupefiant este faptul că la momentul desemnării acestuia în funcţie, în sală erau doar 99 de membri votanţi din totalul de 158, impus de lege.
Ministerul, părtaş la fraudă!
Ministerul Sănătăţii pare să fi fost, la acel momernt, fie dezinteresat de situaţia ASM, fie extrem de cooperant în încălcarea legii. A doua variantă pare să fi fost mult mai credibilă cu atât mai mult cu cât surse oficiale susţin că fostul ministru al Sănătăţii, Ladislau Ritli, ar fi fost „uns” în funcţia de conferenţiar al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii Oradea chiar de actualul secretar general al ASM, „academicianul” Mircea Ifrim. Cu toate acestea, şi având practic un board ales cu încălcarea flagrantă a legi, Academia de Ştiinţe Medicale îşi continuă, după opt luni, nestingherit activitatea chiar şi în contextul în care, potrivit aceleiaşi legi, preşedintele ASM este şi ordonator de credite.
Irinel Popescu se apără!
Medicul Irinel Popescu, care a refuzat un dialog cu Evz, a declarat pentru un alt cotidian central că alegerile au fost legale! „În final însă, faptul că alegerile, atât din 2006 cât şi din 2011 au fost legale şi corecte s-a reflectat şi în validarea lor ulterioară de către Ministerul Sănătăţii. Demersurile împotriva acestei decizii (procese sau contestaţii) nu au avut sorţi de izbândă nici în 2006, nici în 2011. Tocmai pentru a evita astfel de situaţii, adunarea generală din 27 aprilie 2012 a adus unele modificări care permit alegerea preşedintelui şi a organelor de conducere a ASM într-o singură adunare generală de alegeri”, declara Irinel Popescu.