Evenimentul Zilei > Politica > ALERTĂ – Abuzul în serviciu, doar pentru sume peste 200.000 de lei, la plângerea persoanei vătămate. Pedepse mai mici cu înschisoarea. Dispare interdicţia exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică
ALERTĂ – Abuzul în serviciu, doar pentru sume peste 200.000 de lei, la plângerea persoanei vătămate. Pedepse mai mici cu înschisoarea. Dispare interdicţia exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică

ALERTĂ – Abuzul în serviciu, doar pentru sume peste 200.000 de lei, la plângerea persoanei vătămate. Pedepse mai mici cu înschisoarea. Dispare interdicţia exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică modificarea Codului Penal prin schimbarea definiţiilor abuzului în serviciu şi a conflictului de interese. De asemenea, proiectul Guvernului prevede eliminarea din Codul Penal a infracţiunii de "neglijenţă în serviciu".

ABUZUL ÎN SERVICIU

Varianta actuală a Art.297 din Codul Penal:

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Varianta propusă de Guvern:

 (1)         Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, nu îndeplineşte un act sau îndeplineşte un act contrar legii şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei unei persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2)          Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepsește de la o lună la un an sau cu amendă.

(3)          Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

SE ELIMINĂ DIN CODUL PENAL INFRACŢIUNEA DE "NEGLIJENŢĂ ÎN SERVICIU" (Art. 298) care prevede: "Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă"

CONFLICTUL DE INTERESE (art.301 Cod Penal)

Varianta actuală: (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Varianta propusă de Guvern: „(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obținut, direct sau indirect, foloase patrimoniale necuvenite, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”