Potrivit unui comunicat al Guvernului, majorarea se va face din suma alocată în acest sens Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) la rectificarea bugetară.

"Se asigură astfel resursele financiare necesare pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrele II şi III în 2016, având în vedere că din suma de 338,819 milioane lei alocată iniţial s-au utilizat până în prezent 314,446 milioane lei", se spune în comunicat.

Guvernul precizează că această măsură vine în sprijinul agricultorilor, prin finanţarea şi în 2016 a schemei de susţinere a cheltuielilor producătorilor agricoli, prin diminuarea costurilor de producţie.

De asemenea, hotărârea aprobată de Executiv clarifică aspecte legate de gestionarea sumelor, respectiv modalitatea de alimentare a conturilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi virarea sumelor cuvenite către beneficiari.

Astfel, APIA întocmeşte şi transmite trimestrial la MADR situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de motorină determinate la plată. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care alimentează conturile centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti cu sumele cuvenite.

"Sumele cuvenite vor fi virate în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare, de către centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se modifică corespunzător.

Începând cu anul 2015, conform HG 1.174/2014, se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

Potrivit Agerpres, valoarea maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2015 – 2020 este de 3,334 miliarde de lei, se precizează în comunicat.