Cum aceștia refuză să se închine la idoli, ordonă uciderea lor. Exact în timpul execuției trece pe acolo Paramon care, văzând scena, exclamă: „O, cât de mulți drepți sunt înjunghiați fără vină de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet și muți!” Auzind, dregătorul pune să fie ucis și Paramon. Înainte, însă, este torturat: i se smulge limba și în membre i se înfig trestii. După aceste chinuri, este străpuns cu sulițele