„Deşi nu dorim să intervenim direct asupra prevederilor legislative care guvernează dreptul familiei în România, regretăm că un asemenea referendum ar incita pe mai departe la discriminare faţă de familii – în diferitele lor forme – care există deja în societatea românească. Permiţând desfăşurarea referendumului, fără a prevedea nici o formă alternativă de recunoaştere juridică a cuplurilor necăsătorite, păreţi să aprobaţi încălcarea continuată a drepturilor omului pentru cuplurile de acelaşi sex, dar şi pentru copiii care trăiesc în familii formate din parteneri ce nu sunt căsătoriţi sau copiii care trăiesc în familii monoparentale”, susţin cei 33 de europarlamentari

Ei precizează că în România nu există nicio formă de recunoaştere juridică a cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex, situaţie care face acestea să nu beneficieze de drepturi elementare.

„Fără o formă de recunoaştere din partea statului, aceşti oameni nu au dreptul la protecţia căminului familial şi nu au voie să aibă grijă de copiii partenerului lor atunci când acest lucru este cel mai necesar, de exemplu în urma decesului unuia dintre parteneri. Ei pot fi refuzaţi să-şi viziteze partenerul la spital, nu au dreptul la moştenire, nu au acces la drepturi sociale fundamentale ca parteneri etc. Şi, cel mai adesea, copiii lor – din relaţiile anterioare – sunt primele victime ale acestei lipse de recunoaşteri”, potrivit scrisorii.

Europarlamentarii amintesc că există o jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului care cere statelor să prevadă o formă alternativă de recunoaştere a cuplurilor de acelaşi sex.

„Cuplurile de acelaşi sex stabilite în statele membre care acordă recunoaşterea legală şi protecţia familiilor lor nu pot fi tratate ca străini unul faţă de celălalt atunci când trec graniţa României. În ciuda solicitărilor repetate ale Parlamentului European, cuplurile de acelaşi sex sau cuplurile de sex diferit recunoscute prin parteneriate înregistrate nu dispun în prezent de protecţia legii într-o minoritate în continuă scădere a statelor membre, inclusiv în România. Situaţia cuplurilor de acelaşi sex care se bucură de dreptul lor de a circula liber pe teritoriul UE este, de asemenea, în atenţia Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în cazul Coman. Întradevăr, Curtea Constituţională a României a căutat îndrumarea CJUE în interpretarea prevederilor europene de drepturile omului, a dreptului Uniunii Europene şi a prevederilor constituţionale ale României”, arată semnatarii.

Astfel, ei invită Legislativul să nu susțină acest referendum, ci să sprijine o „formă de recunoaștere alternativă pentru toate cuplurile”.

„Invităm Parlamentul României să nu susţină organizarea unui referendum care ar diviza şi mai mult societatea şi care ar consacra în textul Constituţiei discriminarea cuplurilor de acelaşi sex şi a cuplurilor de sex diferite care nu sunt căsătorite, text fundamental destinat protecţiei vieţii de familie pentru toţi. Vă invităm mai degrabă să creaţi o formă de recunoaştere suplimentară şi alternativă pentru toate cuplurile, inclusiv pentru cuplurile de acelaşi sex, pentru a asigura un nivel minimal de protecţie la care acestea au dreptul în temeiul legislaţiei europene din domeniul drepturilor omului”, se arată în încheierea scrisorii.