Zi de mare sărbătoare, duminică, 29 noiembrie, în ajun de Sfântul Andrei. Românii creștin ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Paramon și este o zi de post.

Sfinţii Mucenici Paramon şi Filumen sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 29 noiembrie.

Sfântul Mucenic Paramon a suferit moarte martirică în timpul împăratului Decius (249-251).

Persecuţia declanşată de Decius (249-251) împotriva creştinilor a fost una dintre cele mai aspre din Imperiul Roman. În această perioadă, într-o regiune din zona de răsărit a imperiului, au fost întemniţaţi 370 de creştini, care au fost duşi la templul zeului Poseidon şi obligaţi să jertfească idolului. Dar n-au putut fi înduplecaţi, nici cu îmbunări, nici cu îngroziri.

Trecând prin acel loc şi văzând atâta mulţime de mucenici pregătiţi pentru moarte, Sfântul Paramon a venit în faţa templului şi a strigat mirându-se că atâţia drepţi, fără de vină, sunt omorâţi de guvernator pentru că nu se închină idolilor lui celor muţi şi fără de suflet, după care şi-a continuat drumul liniştit.

A fost ajuns din urmă de către slujbaşi imperiali, care, prinzându-l, l-au supus chinurilor. După multe schingiuiri, a fost străpuns cu suliţe, primind astfel cununa muceniciei. I-au urmat şi cei 370 de creştini, înjunghiaţi după ce au fost mult chinuiţi lângă templul păgân.

Troparul Sfântului Mucenic Paramon

Glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Paramon, întru nevoință să, cununa nestricăcioșii a dobândit de la Ține, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cel ce Te-ai înălțat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pre bine credincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință.

Cu răbdarea Dumnezeieștilor Porunci ți-ai curățit sufletul de spurcăciuni și către săvârșirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înșelători și urmând lui Hristos, cu sulița ai fost impus. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, Preafericite Paramon.