200 de euro de persoană! Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acești români! Despre ce este vorba

200 de euro de persoană! Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acești români! Despre ce este vorba Top 10 cele mai puternice valute din lume 2022 sursa: arhivă EVZ

Un proiect de Hotărâre transmite că o anumită categorie de români vor beneficia de un sprijin financiar de 200 de euro. Aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții și să dovedească că muncesc pe măsură.

Proiectul de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) arată că anumiți muncitori vor beneficia de ajutor financiar. Este vorba de cultivatorii de cartofi. Aceștia se vor alege cu 200 de euro pe hectar printr-o schemă de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei de cartofi.

Sunt puși la dispoziție 15 milioane de lei, 3 milioane de euro. În acest an, suma de bani este oferită de MADR.

„Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, pe întreg teritoriul României în anul 2022, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; producătorilor agricoli persoane juridice”, arată proiectul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Trebuie îndeplinite aceste condiții

Oamenii care au dreptul la acest sprijin trebuie să facă o solicitare, să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere a producţiei de cartof de consum, anul, beneficiar numărul, Direcţia Agricolă Judeţeană/a Municipiului Bucureşti/a Municipiului”.

Sursa foto: 239405008 © Kamranmoody | Dreamstime.com

Aceștia trebuie să aibă o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută, din care să comercializeze cel puţîn 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producţiei să o depoziteze; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022. Este necesară și dovada producţiei minime în detaliu.

Trebuie să prezinte bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării. Documentele prin care se face dovada depozitării sunt fişă de magazie, notă de intrare recepţie, contract de custodie, pentru beneficiarii prevăzuţi în proiect, potrivit proiectului MADR.

„Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis (…). Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii euro şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022”, este scris în document.