Proiectele vizate sunt următoarele:

TRANSPORT:

Reabilitarea podurilor feroviare situate la km 152+149 și km 165+817 pe secțiunea feroviară București-Constanța
Reabilitarea drumului național DN56, secțiunea Craiova–Calafat

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice
Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău, în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană
EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ

Judeţul Satu Mare: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Judeţul Prahova: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare
Judeţul Mehedinţi: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare
Judeţul Mureş: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Judeţul Argeş: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Județul Arad: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată
Judeţul Vaslui: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti
Județul Bistrița-Năsăud: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată
Judeţul Timiş: Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
Judeţul Bihor: Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Judeţul Vâlcea: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Județul Botoşani: Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apelor uzate
Judeţul Dâmboviţa: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Judeţul Maramureş: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Judeţul Suceava: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
Informații suplimentare referitoare la natura proiectelor:

Obiectivele proiectelor de transport cuprind reabilitarea a două poduri dunărene, Borcea și Cernavodă, parte a liniei de cale ferată București–Constanţa, prin modernizarea infrastructurii şi sporirea vitezei de circulație maximă la 160 km/h pentru trenurile de călători și la 120 km/h pentru trenurile de marfă, respectiv reabilitarea a 80,435 km din drumul național DN56, porțiunea dintre oraşele Craiova și Calafat, la granița cu Bulgaria.

Cele 15 proiecte de apă şi apă uzată includ realizarea de infrastructură şi facilităţi de tratare a apei uzate. Astfel, captarea de apă va fi îmbunătăţită, reţeaua şi instalaţiile de pompare vor fi reabilitate şi extinse, iar staţiile de tratare a apei uzate vor intra în categoria nou-construite sau îmbunătăţite. Această infrastructură contribuie la oferirea de servicii şi un grad de acoperire în ce privește apă curentă şi cea uzată în conformitate cu directivele europene, în mod special cele legate de calitatea apei şi tratarea apei uzate în mediul urban.