Programul, denumit Rabla pentru electrocasnice, este valabil în cazul achiziţionării de echipamente electrice şi electronice de uz casnic, cu eficienţă energetică clasa A++, A+++, din următoarele categorii: maşini de spălat rufe, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice şi aparate de aer condiţionat.

Pentru a beneficia de finanţare, după publicarea Ordinului de ministru în M onitorul Oficial, doritorii trebuie să acceseze aplicaţia electronică de pe website-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi să urmeze paşii de înscriere în program, până la completarea cu succes a acestora. Ult erior, s olicitanţii s e v or pr ezenta la unul dintr e c omercianţii v alidaţi, de unde vor achiziţiona echip amentul dorit. Suma finanţată se scade de către comerciant din v aloarea t otală a f acturii echipamentelor achiziţionat e prin pr ogram (TVA inclus), iar diferenţa va fi suportată de către persoana fizică, din surse proprii. „În funcţie de int eresul manifestat pentru pr ogram, ac esta v a putea fi completat şi cu alte tipuri de echipamente”, a declarat vicepremierul Graţiela Ga vrilescu, ministru al M ediului. „Este important de precizat că persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui echipament eligibil, în schimbul predării unui echipament uzat vechi echivalent. Schimbul se face în sist em 1:1 ”, subliniază c omunicatul Ministerului Mediului. Astfel, se pot achiziţiona mai mult e echip amente în schimbul predării unui număr echivalent de echip amente uzate vechi, beneficiind astf el, în mod c orespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie. Proiectul se află în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile.

 

Te-ar putea interesa și: