Proiectul de lege cuprinde noi prevederi care au ca scop grăbirea intabulării imobilelor prin Programul national de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Una dintre modificări prevede majorarea sumei cu care se cofinanţează lucrările de înregistrare sistematică contractate de primării. Astfel, suma maximă de 60 de lei/carte funciară urmând să fie majorată proporţional cu gradul de dificultate al terenului, până la 132 de lei pentru un imobil, cuantum la care, odată cu modificarea legii, se va adăuga și TVA.

Autoritățile își doresc, astfel, accelerarea cadastrării în orașe dar și motivarea firmelor să se prezinte la licitații, acestea invocând de cele mai multe ori prețul prea mic în comparație cu gradul de dificultate al terenului care trebuia măsurat.

Ministerul Culturii poate cere, din oficiu, notarea în cartea funciară în cazul imobilelor de patrimoniu. Este o modificare care vizează protejarea clădirilor declarate monument istoric. Astfel, pe piața imobiliară se va afla cu ușurință despre vânzarea monumentelor istorice și vor fi evitate situațiile în care un cumpărător putea afla abia după tranzacție că imobilul achiziționat nu poate fi demolat sau modificat întrucât acesta este protejat de lege.

Totodată, potrivit noilor reglementări, va fi grăbită înregistrarea sistematică a imobilelor, după ce a fost eliminată una dintre etape: emiterea ordinelor de începere a lucrărilor de înregistrare sistematică ce trebuiau publicate în Monitorul Oficial. Informarea cetățenilor despre începerea lucrărilor se va face prin publicarea anunțurilor pe site ul ANCPI și la sediul primăriilor.

Ajutor pentru firmele de cadastru și notari

O modificare importantă, care vine în sprijinul persoanelor fizice care realizează lucrări de cadastru și al notarilor, este aceea că, în plus față de contravaloarea serviciilor prestate (lucrările de înregistrare sistematică și eliberarea certificatelor de moștenitor în cazul notarilor), statul român, prin ANCPI, va achita de acum încolo și contravaloarea TVA.

Măsura are ca scop creșterea numărului de contracte pentru înregistrarea proprietăților dar și emiterea certificatelor de moștenitor .

Parlamentarii au mai stabilit că adminstratorii domeniului public al statului pot primi finanțare de la ANCPI pentru cadastrarea terenurilor din domeniu public sau privat al statului pe toată perioada derulării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). În prezent administratorii domeniului public al statului nu pot primi finanțare deoarece a fost depășit termenul de 60 de zile în care puteau face acest demers.

Având în vedere că propunerile de modificare a legii au ca scop acelerarea înregistrării proprietăților și sprijinirea autorităților centrale și locale pentru realizarea cadastrului dar și faptul că toate partidele politice au contribuit cu amendamente, proiectul are șanse să fie votat cu o largă majoritate a deputaților. Dacă legea va fi adoptată, va merge la președinție pentru promulgare și va apoi va intra în vigoare.

 

Te-ar putea interesa și: