Evenimentul Zilei > Actualitate > Victor Ponta a?teptat la Constan?a pentru inaugurarea unei buc??i din A2
Victor Ponta a?teptat la Constan?a pentru inaugurarea unei buc??i din A2

Victor Ponta a?teptat la Constan?a pentru inaugurarea unei buc??i din A2

Por?iunea de 20,5 km dintre Medgidia ?i Cernavod? de pe Autostrada A2 , pe care deocamdat? se circul? doar pe o band?, va fi inaugurat? în prezen?a premierului Victor Ponta ,în data de 29 noiembrie.

Surse din PSD Constan?a spun c? la evenimentul de inaugurare a circula?iei pe ambele c?i , sunt a?tepta?i membri ai executivului , candida?ii USL din Constan?a, conducerea CNADNR ?i constructorul autostr?zii Cernavod? –Medgidia, consor?iul  Max Boegl-Astaldi.
Reprezentan?i ai constructorului au declarat pentru EVZ c? în data de 28 noiembrie , se întrune?te comisia tehnic? de recep?ie pentru semnarea documentelor prin care se confirm? terminarea lucr?rilor ?i preluarea de c?tre beneficiar ,CNADNR, a exploat?rii tronsonului Medgidia-Cernavod?. Tot ei au confirmat ?i prezen?a pe 29 noiembrie , la inaugurare , a oficialilor guvernamentali.
Campania electoral? pare s? fi rezolvat ?i problemele financiare , chiar ?i  cele referitoare la plata subcontractorilor. „ Aceste dou? lucr?ri de succes ,   tronsonul Constan?a-Medgidia ?i tronsonul Medgidia-Cernavod? , au ar?tat puterea consor?iului care le-a construit dar ?i sus?inerea financiar? din partea beneficiarului , nu avem obiec?ii din acest punct de vedere „ au ?inut s? sublinieze constructorii. Pân? în data de 4 ianuarie 2013, termenul contractual de finalizare a lucr?rii, se efectueaz? ultimele retu?uri printre care ?i montarea camerelor de supraveghere , multe dintre ele find deja amplasate dar nu sunt racordate la re?eau electric?.
Dezinteres total pentru desz?pezirea A2 ?i A4   
CNADNR este îns? o alt? grij? pentru A2 Constan?a-Cernavod? ?i A4 ,centura de ocolire a Constan?ei.  Pân? la aceast? or?, de?i se ofereau prin atribuire direct?, nicio firm? nu s-a ar?tat interesat? s? încheie contracte de desz?pezire pentru iarn?.  CNADNR a renun?at s? se mai ocupe de selectarea firmelor ?i a  transferat sarcina c?tre Direc?ia Regional? de Autostr?zi ?i Drumuri Na?ionale Constan?a.
„ De la 1 noiembrie ?i pân? acum am avut patru încerc?ri  de atribuire a contractelor de desz?pezire pentru cele dou? autostr?zi ?i nu s-a prezentat nimeni” a declarat pentru EVZ directorul Direc?iei Regionale Constan?a ,Marian Dima. El spune c? a trimis oferte c?tre 25 de firme care se ocup? de desz?pezire ?i sper? c? „vineri când mai încerc?m odat?, s? avem m?car o înscriere”. Dac? nici vineri nu va ap?rea vreo firm? interesat?, „ vom fi nevoi?i s? folosim utilajele proprii care îns? sunt insuficiente pentru c? trebuie s? acopere drumurile din toate cele cinci jude?e ale Regionalei de Autostr?zi ?i Drumuri Na?ionale Constan?a”.