Evenimentul Zilei > Social > Viață, moarte, luptă!
Viață, moarte, luptă!

Viață, moarte, luptă!

Dumnezeu este iubire (Epistola I către Ioan, capitolul 4, versetul 8). „În vremurile din urmă (aproape de sfârșitul lumii), din pricina înmulțirii fărădelegii (păcatelor), dragostea multora se va răci” – ne profețea Mântuitorul Hristos acum 2.000 de ani, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ne tâlcuia (explica) acum 1.700 de ani, că, noi creștinii, fiind în viața de zi, în atâtea lupte, de la lume, de la diavol, de la trup ... nici măcar de dragostea fraților nu vom putea ca să ne îndulcim (să ne bucurăm), în aceste vremuri de sfârșit de viață pe pământ și început de Veșnicie în Rai, la bine, să sperăm..

Viață, moarte, luptă! M-a frământat mult timp (după ce Dumnezeu a făcut milă cu mine și mi-a deschis ochii să văd Adevărul, acum 14 ani, printr-o cumpănă din viața mea) cum de noi românii, popor creștin, care chiar ne și lăudăm cu asta, ucidem copii nevinovați, nenăscuți, … ucidem prin avort, … cu atâta sânge rece și nesimțire (lipsă de simțire, de sentiment).

Toate răutățile care se fac, își au răspunsul în lipsa de iubire. Sfântul Apostol Pavel, Gura lui Hristos, cel care L-a iubit pe Hristos din tot sufletul, după ce A RĂSPUNS AFIRMATIV chemării lui Hristos, … ne spune în Epistola către Romani că “Iubirea nu poate face rău aproapelui; iubirea este deci împlinirea legii”.

Noi ca neam, creștin, românesc … avem o responsabilitate, în unitatea acțiunilor noastre, în a-L Slăvi și iubi pe Dumnezeu, Creatorul Nostru … prin respectarea poruncilor Lui. Uitați-vă că polonezii nu au legalizat avorturile (crimele împotriva copiilor nevinovați). Și sunt un popor unit, sănătos trupește și nasc copii da-ți de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi apără, îi ajută … le dă conducere cu principii și morală creștină, care luptă împotriva fărădelegilor satanei, pe care vrea ca să le impună prin slujitorii lui.

Englezii își iubesc copii, nasc copii trimiși de Dumnezeu. Am vorbit cu câțiva englezi și polonezi, și ziceau “Cum să omorâm copii?”. Le ziceam că în România dacă o fată rămâne însărcinată, iar prietenul ei nu vrea ca să o ia de soție, părinții ei fac presiuni ca să omoare copilul (legal), prin avort. Ca să scape de o “sarcină nedorită” (Doamne ferește! … cum poți ca să zici că un om este ne-dorit, ne-necesar). Iar englezul mi-a zis, că ei nu gândesc așa, ei nasc copii, și-și găsesc și un partener de viață, apoi, care poate are și el copii.

Chiar băiatul lui, urma să ia de soție o fată care avea un copil. Și englezul zicea … dacă se iubesc, ce mai contează altceva? Se vor înțelege. Asta e cel mai important.”

Iubirea e răspunsul, rezolvarea problemelor noastre. Iubirea curată, creștină … nu cea pătimașă, murdară.

Un Sfânt a zis că în vremurile din urmă, nu va mai fi cărare între vecini. Explicația: nu se vor mai vizita vecinii, nu se vor mai îngriji unul de altul, nu le va mai păsa unuia de celălalt, … Nu vor mai iubi.

Viață, moarte, luptă!

Dumnezeu ne-a dat viața asta … ca să ne pregătim pentru cea veșnică. Suntem ca niște copii, care mergem la școală, ca să ne pregătim pentru viața de adult. Poate fi o școală de meserii, direct, sau o școală de meserie mai domnească, de doctor, PROFESOR, economist, mai târzie. Dumnezeu ne vrea să luptăm, să ne zbatem ca să ne dăm interesul în școala asta a vieții. Mă veți întreba: Dar mi se pare grea această școală! Să știți că răspunsul este că, alături de Dumnezeu, toate greutățile sunt ușoare. “Luați jugul meu că este bun și sarcina Mea este ușoară”, ne zicea nouă copiilor Lui, Hristos acum 2.000 de ani.

Răspunsul tuturor problemelor noastre îl găsim la Dumnezeu, apelând la slujitorii lui, preoții, în credința noastră creștin-ortodoxă, credința Adevărată, pentru care au luptat și sau jertfit părinții, bunicii, stră-buniciii, stră-stră… bunicii noștii, murind pentru ea PENTRU CĂ AU IUBITO ȘI PENTRU CĂ NE-AU IUBIT ȘI PE NOI …Și au vrut ca să ne lase cea mai bună moștenire (cadou) … și anume dragostea lui Dumnezeu, ajutorul (protecția) lui Dumnezeu și o țară mare și frumoasă ca soarele de pe cer. Să ne bucurăm de aceste mari daruri!

Să nu renunțăm la aceste daruri, doar pentru că ne zic dușmanii noștri că nu sunt frumoase, că nu sunt bune. Mint! Să nu-i credem pe lupii care ne spun aceste minciuni, cum ar fi și aceea că să ne omorâm câinii de pază, care protejează de rău, pe turma lui Hristos, câinii de apărare, Preoții noștri dragi, care ne-au altoit la Trupul lui Hristos prin botez.

Preoții care ne-au miruns ca pe Împărații Lui Hristos, cei care biruiesc păcatele, poftele, ispitele. Preoții care ne ascultă toate păcatele la spovedanie și ne eliberează de povara lor. Preoții care ne hrănesc cu Jertfa Dumnezeiască. Cu Trupul și Sângele Domnului Nostru Iisus Hristos care s-a jertfit pentru noi. Ne hrănesc cu Carne și Sânge de Dumnezeu, ca să primim viața veșnică, nemurirea (Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, pe limbajul simplu și frumos al străbunilor noștri).

Preoții care ne unesc femeie și bărbat, soț și soție în frumoasa și Sfânta Taină a cununiei, pentru a primi ajutor dumnezeiesc în lupta vieții, în lupta căsniciei care naște copii și-i îndreaptă spre Rai și pe ei. Preoții care prin slujbele și rugăciunilor vindecătoare, prin Taina Sfântului Maslu, ne tămăduiesc bolile noastre. Câte minuni fac preoții noștri, darurile noastre de la strămoșii noștri de la Sfântul Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Sfântul Constantin Brâncoveanu și atâția martiri și sfinți pe care i-a dat neamul românesc!

Viață, moarte, luptă!

Părintele martir în temnițele comuniste Dumitru Stăniloae, în cartea Ortodoxie și naționalism, spune că Epistola către Filipeni (o carte din Biblie) este scrisă către neamul nostru românesc, pentru că a găsit la un cercetător austriac că în orașul Filipi (un oraş cu mult mai la Nord de Tesalonic, la graniţa Macedoniei cu Tracia) erau mulți traci, strămoșii noștri, ai românilor.

Și în această epistolă (scrisoare) Sfântul Apostol Pavel ne profețește că neamul nostru românesc va dăinui până la sfârșitul veacurilor. Ne recomandă să fim uniți, să nu ne certăm, să nu fim mândrii aiurea, să ne ajutăm unul pe celălalt (încă de acum 2.000 de ani). Ne recomandă să fim „curați, fii ai lui Dumnezeu”. Ne recomandă să ne „păzim de câini, de cei tăiați împrejur “. Ne laudă că suntem milostivi, adică oameni buni, oameni cu milă (e frumos un om care are milă).

Dar ne arată Sfântul Apostol Pavel în scrisoarea lui către noi și că am primit de la Dumnezeu darul de a suferi pentru Hristos, deci jertfele pe care le-a dat neamul românesc au fost, sunt și vor fi împlinirea unei meniri de mucenici ai lui Hristos, ca sângele nostru românesc să devină sămânța bisericii.

Au trecut peste poporul nostru atâtea invazii păgâne, tătari, huni, turci, comuniști, neocomuniști dar biserica lui Hristos nu a fost înfrântă și nu va fi niciodată „nici chiar de porțile iadului”. Să nu credem că am suferit aiurea.

Dumnezeu a îngăduit aceste jertfe. Ne e milă de torționarii păgâni din toate timpurile trecute, prezente și viitoare, pentru că dacă nu se pocăiesc, nu or să aibă un viitor prea bun (un exemplu clar fiind Eugen Țurcanu, șeful păgân criminal al Experimentului Pitești de la închisoarea Pitești de pe timpul comuniștilor, care a sfârșit în fața plutonului de execuție).

Viață, moarte, luptă

Alt exemplu nefericit, de torționar păgân anticreștin care a murit rău, semn că Dumnezeu l-a lăsat în mâna diavolului, iar sufletul lui s-a dus în iad, este Vladimir Ilyich Ulyanov, cunoscut și ca Lenin, are inventează leninismul, baza comunismului ateu care v-a duce la martirizarea a milioane pe creștini în Rusia și în țările atinse de plaga comunistă … Ajunge să înnebunească, dorește să se sinucidă, suferă atacuri cerebrale, paralizează, intră în comă și moare la 53 de ani. Se întâmplă ceva ciudat cu el, rămâne neputrezit și îi cresc unghiile și părul, neavând substanță de hrănire, fiind bărbierit zilnic. Găsim în lucrarea Marelui nostru părinte Ilie Cleopa, Cele 8 pricini de neputrezire la situația a 6-a următoarele:

VI. Când vei găsi mort în mormânt neputred și pielea pe el este ca floarea de bostan, galbenă și limba-i galbenă și îi cresc unghiile și-i crește barba și părul, acesta este sub anatema, sub cea mai grea pedeapsă a Bisericii. Acesta, din două pricini este așa: sau a hulit pe Dumnezeu și pe preoți și s-a lepădat de credință. Sau a trăit în preacurvie de gradul I – tatăl cu fiica sau băiatul cu mama sa, adică incest. Aceștia cad sub anatema, cea mai grea pedeapsă a Bisericii.

Astfel că vă recomand să citiți astăzi Epistola către Filipeni gândindu-vă că Dumnezeu ne-a trimis aceste îndrumări nouă, românilor.

Viață, moarte, luptă!

Și invazia asta a neo-marxismului în care suntem îndemnați de păgâni ca să ne omorâm copii, pentru un confort trecător, dintr-o frică josnică de responsabilitate, dintr-o cruzime mai joasă decât a animalelor … Să o biruim prin dragoste, prin dragoste de Hristos, de copii noștri, de sufletele noastre, de Dumnezeu, de Rai. Părintele Nicolae Tănase unul dintre mulții preoți care luptă împotriva avorturilor, care crește peste 400 de copii scăpați de la avort, la Valea Plopului în Prahova, zice că, copii se fac în trei, tatăl, mama și Dumnezeu trimite sufletul. Să conștientizăm această mare Taină a Vieții.

„Să dăm drumul la iubire!” ne recomanda tuturor, cu bucuria de a intra în viață, un prieten de-al meu când doar ce ieșisem din liceu. Să iubim, dar responsabil, curat, cu Hristos și cu Legea Lui prin preoți lângă inimile noastre, pe care să-i ținem aproape de noi.

„Nimic nu e mai frumos decât o conștiință care nu te mustră la bătrânețe” ne zicea Marele Mitropolit Bartolomeu Anania, mitropolitul care a iubit mult biserica lui Hristos.

Iar Părintele Pustnic Apărător al Ortodoxiei Arsenie Papacioc ne spune: (ce bine ar fi) „Dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea!”

Să ne folosim de comorile din creștinismul nostru ortodox … și să ne vedem la bine la Rai, cu ajutorul lui Dumnezeu!